Sorg

Sorg

Det var en drøm, der inspirerede Anna Ancher til at male dette billede. I et interview i forbindelse med sin 70 års fødselsdag udtalte hun: “Saaledes gik jeg en Tid og manglede Motiver. Jeg tænkte Dag og Nat. Saa en Nat havde jeg en Drøm. Jeg saa under et Kors paa en Kirkegaard en Moder og Datter mødes. Moderen knælede og Datteren bøjede sig over hende. Den ene var gaaet bort. Dette Møde paa Kirkegaarden stod lyslevende for mig, og næste Dag tog jeg saa fat paa at male det.” Vi ved ikke om moderen har foldet sine hænder i bøn eller afmagt, endsige hvem de to kvinder er, men Anna Anchers mor har siddet model for moderen. Maleriet repræsenterer et af de få eksempler hvor, den ellers naturalistiske skagensmaler bevæger sig over i symbolistisk formsprog.

1859 - 1935