Låneanmodninger

Skagens Kunstmuseer udlåner værker til udstillingssteder og museer, men ikke til privatpersoner. Værker der hænger i Brøndums spisesal udlånes ikke.

For at låneanmodningen kan behandles, skal man sende en skriftlig anmodning, der skal indeholde følgende oplysninger og dokumenter:

  • Værkdata: kunstnernavn, værktitel, datering og inventarnummer
  • Udstillingsdatoer
  • Koncept for udstillingen
  • En beskrivelse af det kunstfaglige sigte med udstillingen
  • Facilitetsrapport
  • Grundplan, hvor sikringstyper og -certificering er indtegnet.

Låneanmodninger behandles fire gange årligt. Kontakt museumsinspektør Mette Bøgh Jensen mbj@skagenskunstmuseer.dk for nærmere info om frist for indsendelse af låneanmodninger.

Låneanmodningen stiles til museets direktør, Lisette Vind Ebbesen og sendes enten pr. mail til info@skagenskunstmuseer.dk eller til:

Skagens Kunstmuseer
Brøndumsvej 4
9990 Skagen
Att. Lisette Vind Ebbesen

Derudover skal der udfyldes en facility report. Du finder dette dokument her:

DK facility report skema
https://skagenskunstmuseer.dk/wp-content/uploads/2022/03/skm-facilitetsrapport-dansk.pdf

Når denne er udfyldt sendes den via mail til chefen for Drift, Bevaring & Sikkerhed, Michael Karred Jensen på: mkj@skagenskunstmuseer.dk

Låneanmodningen behandles ikke, før vi har modtaget alle ovenstående dokumenter og informationer.

Låneanmodningen skal være museet i hænde minimum otte måneder, før udstillingen åbner.

To måneder inden udstillingen åbner, skal museet have den underskrevne låneaftale. Alle omkostninger til klargøring af værker og administration skal også være betalt.

Alle omkostninger ifm. lånet betales af låner.