Anchers Hus

Anchers Hus var hjem for et af de mest kendte par i dansk kunst, Michael og Anna Ancher og deres datter Helga. Huset står i dag bevaret, som da Anna Ancher døde i 1935.

En kunstnerfamilies hjem

Familien Ancher flyttede ind i huset på Markvej den 1. maj 1884, året efter Helga blev født. Her indrettede de sig med en meget personlig stil, der var langt forud for deres tid. Den herskende indretningsmode var klunketidens pomponer, tæpper og tunge gardiner, men Ancher-parret skabte et meget personligt hjem med møbler fra mange forskellige tidsaldre og miljøer. Både med lokalt håndværk, souvenirs fra udenlandsrejser og gaver fra lokalsamfundet, fra kongefamilien og internationale berømtheder.

Kunstsamlingen

På væggene er der malerier og tegninger af kunstnerfamilien selv og arbejder af deres kunstnervenner. Familien Ancher efterlod sig en samling på flere tusinde værker fra næsten 100 danske, svenske, norske, tyske, engelske og hollandske kunstnere. På væggene i Ancher hænger omkring 250 af disse værker. Blandt de mange kulturhistoriske genstande er også kunstnermøbler og japanske genstande.

Huset har været igennem en række om- og tilbygninger igennem årene, hvilket også kan ses på de forskellige gulvniveauer indenfor. Den sidste udvidelse blev tegnet og opført af arkitekten Ulrik Plesner i 1913.

Anchers Hus som museum

Michael Ancher døde i 1927 og Anna Ancher otte år efter i 1935. Efter moderens død flyttede Helga Ancher, der aldrig selv stiftede familie, og huset stod ubeboet hen. Helga Ancher ønskede, at huset skulle bevares som da hendes forældre levede, og derfor oprettede hun en fond til samme formål. Kunstnerhjemmet åbnede som museum i 1967, tre år efter Helga Anchers død.

I 1990 blev den fredede naboejendom, Saxilds Gaard, købt til museet. Her er der i dag skiftende, gratis udstillinger og en hyggelig café, Baghaven. I 2014 fusionerede Anchers Hus med Skagens Museum, og det betyder, at museet i dag er et statsanerkendt museum. Fusionen gav mulighed for at påbegynde en komplet samlingsgennemgang af inventaret i Anchers Hus. Indsatsen blev intensiveret i 2018, hvor der påbegyndtes en registrering af alt; rum for rum, genstand for genstand, både synligt og skjult.

Familien Anchers soveværelser på husets første sal var blandt de rum, som blev gennemgået på ny. Anna og Michael Anchers soveværelse samt Helga Anchers kombinerede soveværelse og opholdsrum blev indrettet med rummenes oprindelige interiør. Husets første sal havde været lukket siden 1967, men åbnede i 2020 for første gang for offentligheden. Husets første sal kan kun besøges sammen med en omviser – se hvornår i arrangementskalenderen.

Anchers Hus er medlem af Artist’s Studie Network, artiststudiomuseum.org, det europæiske netværk af historiske kunstnerhjem og ateliermuseer.