Drachmanns Hus

Levemand, forfatter, digter, journalist, kvindebedårer, marinemaler. Holger Drachmann kunne smykke sig med mange titler, og hans farverige personlighed skinner igennem i det, der skulle vise sig at blive hans sidste hjem. Han købte huset på Hans Baghs Vej i 1902, og boede der indtil sin død i 1908 med sin tredje hustru Soffi.

Drachmann var i den sidste fjerdedel af 1800-tallet den mest omtalte og anerkendte forfatter herhjemme. Han var en høj mand, der gerne viste sig i sin brune slængkappe og forskellige eksotiske hatte. Han høstede stor anerkendelse i Europa, var enormt produktiv og spændte vidt: Han skiftede mellem at være en del af det moderne gennembruds mænd, at være romantisk digter og rejsende journalist. Han skrev digte, fortællinger, kunstkritik og journalistik, dramatiske værker og oversættelser. Hans forfatterskab kastede mere end 50 bind af sig, foruden en stor mængde tekster til aviser og tidsskrifter.

En multikunstner

Oprindeligt var Drachmann uddannet marinemaler. Han blev født i København i 1846. I 1866 blev han optaget på Det kongelige Danske Kunstakademi, og i 1869 debuterede han på Charlottenborgs Forårsudstilling. Samtidig begyndte han at skrive. På trods af at han slog igennem som forfatter, fulgte billedkunsten ham hele livet igennem, og skitseblokken var fast følgesvend på hans rejser. Han fik seks børn med tre forskellige kvinder, hvoraf han kun var gift med de to. Derudover havde han flere kvindelige bekendtskaber.

Han døbte huset Pax

Da Drachmann og Soffi købte huset i 1902 gennemgik det en større om- og nyindretning, og der blev desuden bygget et stort atelier til, alt sammen efter tegninger af P.S. Krøyer. Huset, eller Pax, som Drachmann døbte det, fremstår i dag stort set som da han boede der. På væggene hænger omkring 150 tegninger og malerier, hovedsageligt af Drachmann selv, ligesom møbler, andet inventar og personlige genstande alt sammen er bevaret.

Museum

Drachmanns Hus åbnede som museum i 1911. I 2010-2011 gennemgik huset en gennemgribende restaurering. Drachmanns Hus fusionerede i 2014 med Skagens Museum, og er derfor i dag et statsanerkendt museum.

Drachmanns Hus er medlem af Artist’s Studie Network, artiststudiomuseum.org, det europæiske netværk af historiske kunstnerhjem og ateliermuseer.

Restaurering af Drachmanns Hus

I 2010-2011 gennemgik Drachmanns Hus en gennemgribende renovering.
Læs mere om restaureringsprojektet her

Drachmannlegatet

Drachmannlegatet uddeles i Skagen én gang om året.
Læs mere om Drachmannlegatet