Mission, vision og værdigrundlag

Mission
Oplevelser, viden, inspiration

Det er Skagens Kunstmuseers mission at

 • skabe oplevelser med udgangspunkt i skagensmalernes livsværk
 • værne om og udbygge verdens største samling af skagensmalernes kunst
 • være et videnscenter for kunstnerkolonien i Skagen
 • fortælle historien om skagensmalerne på en måde der inspirerer og udvikler
Vision

Dialog, æstetik, værdi, trivsel

Skagens Kunstmuseer stræber mod at

 • være platform for værdifulde møder og dialoger mellem kunst og mennesker
 • sikre tilstedeværelsen af æstetik, kvalitet, viden og læring
 • bidrage til at positionere dansk kunst og kultur på den internationale scene
 • skabe værdi og afkast af museets kulturelle kapital i et nært partnerskab med erhvervslivet, offentligheden og uddannelsesinstitutionerne.
 • tiltrække og fastholde velkvalificerede og engagerede medarbejdere i et attraktivt arbejdsmiljø
Værdigrundlag og historisk basis

Skagens Kunstmuseer har en enestående mulighed for at fortælle om kunsten i det miljø, hvor den blev skabt. Brøndums Hotel var grundlaget for etableringen af en kunstnerkoloni. Hotellet dannede rammen om kunstnerne i de årtier hvor kolonien blev til og udviklede sig.

Senere blev Brøndums Hotel også grundlaget for etableringen af Skagens Museum, idet Degn Brøndum, som en af de fem stiftere og qua sit testamente gjorde det muligt at etablere et museum.

De to kunstnerhjem – Anchers Hus og Drachmanns Hus – som nu er en del af det statsanerkendte museum, tilføjer en ny og vigtig dimension til museets værdi. Det hjemlige, det autentiske, det kulturhistoriske og det personlige. Husene, hvor kunstnerne har boet, levet og produceret en stor del af deres værker, rummer potentiale for en fortsat udvikling af museets aktiviteter.

Brøndums spisesal repræsenterer alt det skagensmalerne stod for i fysisk, social, kunstnerisk og åndelig forstand. Det var her kunstnerne mødtes, det var det rum hvori de socialiserede, spiste, drak, festede, diskuterede, udvekslede erfaringer, udviklede hinanden, hævede niveauet, blev kolleger, blev venner, blev en kunstnerkoloni. Det var her fem personligheder i 1908 stiftede Skagens Museum. Og det er her man i dag finder en helt særlig atmosfære, ånden fra dengang, noget unikt og masser af historier, personligheder og talenter.

Det er et rum, som også fysisk er skabt af skagensmalerne, idet der er skåret hul i træpanelerne og løbende indsat værker gennem den periode hvor kunstnerkolonien eksisterede. Det første værk blev isat i 1883 (året efter at Krøyer første gang besøgte Skagen) og det sidste i 1935 (det år hvor Anna Ancher døde). De 81 værker, som i dag er indsat i panelerne, er en væsentlig del af samlingen, men rummet er mere end bare en del af samlingen.

Det er en opsummering af museets værdigrundlag. Kvalitet og autenticitet, udfordringer og fællesskaber, fysisk og åndelig føde, kærlighed og skønhed. Fra dette autentiske rum kan man trække en række dannelses- og skabelsesspor, som udgør Skagens Kunstmuseers kulturelle kapital:

 • Samlingen (kunstværkerne, kunsthåndværket, inventaret, bygningerne) der repræsenterer den fysiske kapital.
 • Viden, kunnen og kompetencer (kunstnerne, kunstarterne, medarbejderne) der repræsenterer den intellektuelle og kreative kapital.
 • Oplevelsen (erkendelsen, dannelsen, historien) der repræsenterer museets symbolske kapital.

Skagens Kunstmuseer har en betydelig samfunds- og markedsøkonomisk værdi for Skagen, Nordjylland og Danmark som helhed. Historien om skagensmalerne rækker fra Skagen og langt ud i verden og positionerer dansk kunst globalt.