Anchers Hus

Anchers Hus var hjem for et af de mest kendte par i dansk kunst, Michael og Anna Ancher og deres datter Helga. Huset rummer i dag den utrolig velbevarede samling af familiens private ejendele, møbler og ikke mindst deres kunstsamling.

En kunstnerfamilies hjem

Anna og Michael Ancher flyttede ind i huset på Markvej den 1. maj 1884, året efter at deres datter Helga blev født. Her indrettede de sig med en meget personlig stil, der var langt forud for deres tid. Den herskende indretningsmode var klunketidens pomponer, tæpper og tunge gardiner, men Ancher-parret skabte et hjem med møbler fra mange forskellige perioder og miljøer. Både med lokalt håndværk, souvenirs fra udenlandsrejser og gaver fra lokalsamfundet, fra kongefamilien og internationale berømtheder.

Huset har gennemgået en række om- og tilbygninger, hvilket blandt andet kan ses på de forskellige gulvniveauer indenfor. Den sidste udvidelse blev tegnet og opført af arkitekten Ulrik Plesner i 1913.

Kunstsamlingen

Væggene i Anchers Hus er fyldt med kunstværker og minder enhver besøgende om at man befinder sig i et kunstnerhjem. De mange værker er malet af familien selv, af deres venner og bekendte samt en række andre kunstnere. Familien Ancher efterlod sig en kunstsamling på flere tusinde malerier, skitser og genstande fra næsten 100 forskellige danske, svenske, norske, tyske, engelske og hollandske kunstnere. I Anchers Hus kan omkring 250 af disse ses på væggene.

Derudover rummer huset en række fascinerende, kulturhistoriske genstande, som familien Ancher samlede ind i løbet af deres liv – bl.a. japanske genstande og møbler udført af kunstnere fra familien Anchers tid.

Anchers Hus som museum

Michael Ancher døde i 1927 og Anna Ancher otte år efter i 1935. Helga Ancher boede i huset indtil Anna Anchers død, hvorefter hun flyttede. Hun stiftede aldrig selv familie og huset stod ubeboet hen. Helga Ancher ønskede, at huset skulle bevares som da hendes forældre levede, og derfor oprettede hun en fond til samme formål. Kunstnerhjemmet åbnede som museum i 1967, tre år efter Helga Anchers død.

I 1990 blev den fredede naboejendom, Saxilds Gaard, købt til museet. Her er der i dag en hyggelig café, Saxild. I 2014 fusionerede Anchers Hus med Skagens Museum, og det betyder, at museet i dag er et statsanerkendt museum. Fusionen gav mulighed for at påbegynde en komplet samlingsgennemgang af inventaret i Anchers Hus. Indsatsen blev intensiveret i 2018, hvor der påbegyndtes en registrering af alt; rum for rum, genstand for genstand, både synligt og skjult.

Familien Anchers soveværelser på husets første sal var blandt de rum, som blev gennemgået på ny. Anna og Michael Anchers soveværelse samt Helga Anchers kombinerede soveværelse og opholdsrum blev indrettet med rummenes oprindelige interiør. Husets første sal havde været lukket siden 1967, men åbnede i 2020 for første gang for offentligheden. Husets første sal kan kun besøges sammen med en omviser – se hvornår i arrangementskalenderen.

Anchers Hus er medlem af Artist’s Studie Network, artiststudiomuseum.org, det europæiske netværk af historiske kunstnerhjem og ateliermuseer.