En vaccination

En vaccination

Anna Ancher malede ofte mindre billeder med en eller to figurer, men omkring 1900 prøvede hun flere gange kræfter med større kompositioner med mange figurer som fx dette billede. Hun lavede en del skitser til billedet, hvor hun eksperimenterede med farverne og afprøvede kompositionens forskellige elementer. Billedet blev udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling i København i 1899. Det har været i privateje indtil 2013, og har tilsyneladende ikke været udstillet siden 1899. På billedet ser man nogle mødre sammen med deres børn, der venter på eller lige er blevet vaccineret mod kopper. Børn skulle vaccineres inden de fyldte syv år. Vaccinationen af danske børn blev lovbefalet i 1810 og stoppede i 1977. Sygdommen blev erklæret for udryddet i 1980.

1859 - 1935