Carl Locher

Carl Ludvig Thilson Locher

Carl Locher voksede op med interesse for skibe, og han fik sin første maleundervisning af faren, der var skibsmaler. Allerede som helt ung rejste han på langfart med flådens skibe bl.a. til Vestindien og Grønland. Dette styrkede hans fascination af havet.
Locher kom første gang til Skagen i 1872 på anbefaling af Holger Drachmann, som underviste ham i marinemaleri. Efter et par år på Kunstakademiet rejste han første gang til Paris i 1875. Inspireret af den franske impressionisme fornyede han marinemaleriet i Danmark, og han blev en sand mester i at indfange havets stemninger i alt slags vejr.
Locher var en fremragende tegner og havde sin styrke i radérkunsten, som han begyndte på i 1880’erne. Fra 1893 til 1896 studerede han radérkunst i Berlin på statsstipendium. Herefter fik han statsstøtte til at oprette en radérskole i København, som bl.a. søgtes af Krøyer og Anna og Michael Ancher. Lochers raderinger blev meget rost i samtiden – en stor del af dem findes i Skagens Museums samling i dag.
Locher var et af den voksende kunstnerkolonis første medlemmer. Som årene gik blev Skagen hans andet hjem, og i 1910 byggede han et hus med stort atelier lige ned til stranden, hvorfra han kunne sidde og male sit yndlingsmotiv: Havet.
Locher led af en hjertesygdom, som efterhånden gjorde det svært for ham at gå. Han tilbragte sine sidste år i Skagen, og blev begravet ved siden af Krøyer på Skagen kirkegård.