Michael Ancher

Michael Peter Ancher

Ancher blev født 9. juni 1849 på Frigaard, Rutsker sogn på Bornholm. Han voksede op med forældre, der både var gårdejere og drev købmandsforretning. Ancher blev uddannet fra Kunstakademiet 1871-75, og før da gik han på C.V Nielsens Tegneskole. Han havde sin debut som kunstner i 1874 med billedet En Jysk Barselstue. I 1874 drog han til Skagen første gang. Her mødte han sin fremtidige hustru Anna, som han bosatte sig med i Skagen, da de blev gift i 1880. Sammen fik parret datteren Helga Ancher tre år efter, i 1883.

Michael Ancher malede genrebilleder; virkelighedstro skildringer af landskabet, den lokale befolkning og store ambitiøse figurkompositioner. Fra Kunstakademiet var han skolet i en stram, traditionel billedkomposition, men i Skagen og sammen med bl.a. sin hustru Anna Ancher, tilsluttede han sig naturalismens idéer om at gengive den rå natur. Værkerne ændrede derfor karakter i en mere realistisk retning, og han fik sit kunstneriske gennembrud med billedet Vil han klare pynten (1879).

Ancher udgør en vigtig skikkelse i kunsthistorien, dels som nøgleperson i kunstnerkollektivet i Skagen og dels som bindeled mellem de traditionsbundne malerikompositioner og Det moderne gennembrud ind i 1900-tallet, fordi han malede naturalistisk men samtidig holdt fast i det, han havde lært fra Kunstakademiet.

Udover at være en højt profileret maler var han også en af de få, der boede fast i Skagen. Han tog del i det lokale liv – han tog på jagt, havde mange venner blandt lokalbefolkningen og studerede naturen, hvilket kommer til udtryk i hans mange figurkompositioner og landskabsmalerier.

Ved sin død i Skagen den 19. september 1927 blev Michael Ancher begravet ved de såkaldte Kunstnergrave på Skagen Kirkegård.

Se museumsbutikkens udvalg af produkter inspireret af Michael Ancher.