Sommeraften på Skagens strand

Sommeraften på Skagens strand

Michael Anchers maleri er en kopi efter et af P.S. Krøyers forstudier til det ikoniske billede fra 1893 Sommeraften på Skagen Sønderstrand (Skagens Museum). Krøyer lavede flere forarbejder til dette billede, bl.a. to figurstudier hvor han har fokuseret på de to kvinder, Anna Ancher og Marie Krøyer, der spadserer på stranden. Ancher havde ikke spurgt Krøyer om lov til at kopiere det, derfor skrev han i december 1897 til Krøyer:

“Du husker, jeg laante det lille Studie med Anna og Marie paa Stranden for at sammenholde det med et af mine Damebilleder. Da jeg kom hjem i Sommer, før Du kom fik jeg en Regnsveirsdag stor Lyst til at copiere det og gjorde det da ogsaa, idet jeg synes det var morsomt at have paa Væggen. Syntes Du ikke om det, kunde jeg jo altid brænde det”.

1849 - 1927