Portræt af kunstnerens forlovede, Anna Brøndum

Portræt af kunstnerens forlovede, Anna Brøndum

Michael Anchers første møde med sin senere forlovede kan dateres til sommeren 1874, det skelsættende år hvor Ancher for første gang besøgte Skagen. Som andre tilrejsende på dette tidspunkt indkvarterede han sig på Brøndums gæstgivergård og kom naturligt hurtigt i kontakt med familien Brøndum. Ancher viser med portrættet sit talent som personskildrer, og man fornemmer malerens interesse og hengivenhed for modellen. Annas blik virker stålsat og alvorligt, men samtidigt hjerteligt og varmt. Inspirationen til portrættet er hentet i renæssancens portrætkunst og i særdeleshed hollandsk 1600-tals maleri, hvor specielt Johannes Vermeer (1632-75) inspirerede den danske maler. I 1885 besøgte Anna og Michael Ancher Holland, hvor de så flere af de gamle hollandske mestre.

1849 - 1927