Skiveskydning

Skiveskydning

Billedet er P.S. Krøyers første havebillede fra Skagen. Det er malet i Brøndums gamle have (i dag Skagens Museums have). Beskæringen af billedet og de skitseagtige løse penselstrøg giver maleriet et præg af øjebliksbillede. Flere af hans billeder fra Brøndums gamle have er meget små og har næsten karakter af malede dagbogsnotater over kunstnernes fællesskabsaktiviteter. Maleriet forestiller Anna Ancher, der skyder til måls efter en målskive placeret på et staffeli. Hendes karakteristiske hat ses på flere samtidige malerier og fotografier. Til venstre i billedet er gavlen af Havehuset afbilledet, og i baggrunden kan man skimte en del af det gamle korntørringsmagasin, som Krøyer indrettede til atelier i 1884. Foruden skiveskydning foretog kunstnerne mange andre ting sammen, bl.a. fugleskydning, havefester, fyrværkeri på stranden og champagnegilder, ligesom de også tog på ture ud i naturen sammen.

1851 - 1909