En gammel mand, der skærer pinde

Værket bærer signaturen A B 1880. Det står for Anna Brøndum. Først senere på året – på sin egen fødselsdag 18. august – blev Anna Brøndum gift med Michael Ancher og fik det navn, som hun blev kendt under: Anna Ancher.

Med dette værk debuterede Anna Ancher på den årlige forårsudstilling på Charlottenborg, der var den vigtigste udstilling i Danmark på den tid. På nær et enkelt år udstillede hun hvert af de efterfølgende år på forårsudstillingen frem til sin død i 1935.

Den unge kunstner tiltrak sig opmærksomhed fra flere anmeldere. Berlingske Tidende skrev:

”En særlig lovende Debutantinde paa indeværende Aars Udstilling er Frøken Anna Brøndum, der har udstillet et Oliebillede og et Pastelmaleri. Det Første; ”En gammel Mand, der skjærer Pinde”, er et meget realistisk, men tillige meget kjækt og bredt udført Studie efter Naturen. Det er tyknæset, tyklæbet, halvskaldet Modelfigur, opfattet og gjengivet med ubestridelig Dygtighed, men i Grunden kun hæslig og frastødende.”

Motivet er fra Anna Anchers hjemby Skagen. Manden, som Anna Ancher har malet, er fiskeren Lars Gaihede, som flere af skagensmalerne brugte som model.

1859 - 1935