Portræt af den norske maler Kitty Kielland

Portræt af den norske maler Kitty Kielland

Sammen med Michael Anchers portræt af forfatteren Sophus Schandorph er dette portræt det ældste portræt på portrætvæggen. Begge portrætter er malet i Paris i 1889, da Anna og Michael Ancher opholdt sig i byen. Kitty Kielland var landskabsmaler, boede en årrække i Paris og var en del af den skandinaviske kunstnergruppe, der ofte mødtes på Café de la Régence.

 

Portrætvæggen består af portrætter af nogle af de kunstnere, forfattere og venner, der kom i familien Anchers hjem. Bortset fra to portrætter (Kitty Kielland og Georg Brandes) er alle portrætterne malet af Michael Ancher. Portrætvæggen er lavet med inspiration fra portrætfrisen i Brøndums spisesal, og har formodentlig været en del af indretningen fra omkring 1900. Den har løbende ændret sig, og det vides ikke, hvornår portrætterne blev hængt op, som de hænger i dag.

1859 - 1935