Kyhn i sit atelier

Den danske kunstner Vilhelm Kyhn drev fra 1860’erne og frem til 1895 en privat tegne- og maleskole for kvinder. Det var på det tidspunkt ikke muligt for kvinder at søge optagelse på kunstakademiet, og kvindelige kunstnere var henvist til private skoler som Kyhns.

Anna Ancher tilbragte tre vintre på Kyhns skole i København fra 1875-1878. I sommeren 1877 var det Kyhn, der rejste den anden vej og besøgte sin unge elev i Skagen, hvor han bl.a. malede Råbjerg Mile.

Kyhn vedblev at rådgive Anna Ancher efter det formelle studieophold var ophørt. Bl.a. advarede han hende mod at blive for påvirket af den franske kunst.

Portrættet af den gamle læremester er udført i 1903. Samme år døde Vilhelm Kyhn 84 år gammel, hvorfor Kyhns hånd på maleriet er ufuldført.

1859 - 1935