Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag

Fiskere trækker vod på Skagen Nordstrand. Sildig eftermiddag

P.S. Krøyer malede fiskerne i mere fredfyldte situationer end de farefulde redningsaktioner, som Michael Ancher ofte skildrede. Maleriet er det første store billede, som Krøyer malede fra strandene ved Skagen. I et brev til sin velgører, tobaksfabrikant Heinrich Hirschsprung, skrev Krøyer i 1882, at han gerne ville male et billede: “Henad Solnedgang med flad Sol og klart Vejr.” Først lavede han mindre studier på stranden, og derefter tog han det store lærred med: ”Jeg var i eftermiddag for første Gang ved Nordstranden med mit store Billede, kjørende med mit Hab und Gut. Det var en voldsom Svir. Det var blikstille og klart, rigtig vigtig for mig.” Ideen om at skulle male motivet på stedet kom fra de franske friluftsmalere, der i begyndelsen af 1800-tallet tog ud i skovene omkring Paris for at male.

1851 - 1909