Klitlandskab. Skib i horisonten

Klitlandskab. Skib i horisonten

Holger Drachmann beskrev ofte den dramatiske side af landskabet i Skagen, og både i sit forfatterskab og i sine malerier anvendte han naturen som stemningsbærer. I de fleste af Drachmanns billeder er der få eller ingen mennesker. Mennesket spiller en underordnet rolle i forhold til skildringen af landskabet.

I en rejseskildring fra Skagen i 1887 skriver han:

“Grenen og Nordstranden gaar i ét. Her er en Ørkenflade, som kan forslaa. Enten graalig Gul med blaagraa Luft over, eller skinnende Hvid med knaldende Blaa luft over. Naar Man maler dette Landskab, saa bør Man ikke glemme nogle Spor af Menneskestøvler og Maageben i forgrunden. Langt borte over Den uhyre Flade gaar en lille bitte Fisker – Man bliver saa nemt til Ingen Ting herude…”

1846 - 1908