Michael Ancher

og kvinderne fra Skagen

21. april 2018 – 26. august 2018 | Skagens Museum

Som det var tilfældet i kunstnerens egen samtid, er Michael Ancher i dag mest kendt for sine store skildringer af de hårdtarbejdende fiskere i Skagen. Fiskerne var da også et tilbagevendende og foretrukket motivvalg igennem hele Anchers kunstneriske virke, men sideløbende med fiskerfremstillingerne udforskede han også en motivverden, der lå meget langt herfra, nemlig skildringer af kvinder.

I hundredevis af værker har han skildret forskellige kvinder og her rummer hans værker noget ganske andet end det er tilfældet på de heroiske fiskermotiver. Her dyrker kunstneren både karakterportrættet, det intime, private og indadvendte samt en lysere palet, end han ellers er kendt for.

På udstillingen vises et stort udvalg af værker, som tilsammen belyser de tanker og den udvikling, Ancher gennemgik både i forhold til det enkelte værk, men også som kunstner.

Anchers motivverden spænder vidt, også når det kommer til kvindeskildringerne. Ikke desto mindre træder en række tematikker frem i kunstnerens værk, hvor særligt hustruen Anna Ancher var en foretrukken model for kunstneren, ligesom også datteren Helga og Annas mor, Ane Brøndum, hyppigt blev portrætteret. I perioder arbejdede han desuden med flere konceptuelle tematikker med kvinder som model fx skagenspigen, det bedre borgerskab og de lokale fiskerkoner.

Udstillingen bliver skabt i samarbejde med Den Hirschsprungske Samling og Ribe Kunstmuseum og der udgives en større publikation i forbindelse med projektet.