Brøndums spisesal

„Og til Tak for glade Dage og god Behandling og til egen Anmindelse pyntede de Spisestuen med Billeder fra deres Liv og Levned i Skagen og med Portræter af dem selv og deres Venner som de gik og stod deroppe. Det er i Aarenes Løb fra 80 til 90 blevet til en Samling, der for hine Dages Kammerater er som en Dagbog i Billeder over de Sommerdage i deres Liv, som de maaske skylder deres gladeste Minder og Lykkeligste Arbejder.”
Jacob Jacobsen – 1892. Skuespiller og teaterdirektør for Århus Teater

Brøndums spisesal blev designet af arkitekterne Ulrik Plesner og Thor­vald Bindesbøll i 1892 i forbindelse med den første, store udvidelse af Brøndums Hotel. På maleren P.S. Krøyers opfordring blev hotelejer Degn Brøndums malerisamling føjet ind i udsmykningen.

Kunstnerne, som besøgte Brøndums, havde gennem årene foræret deres portrætter af hinanden til Degn Brøndum. Disse portrætter blev placeret i en frise under loftet til minde om deres ophold på Skagen.

Siden 1870’erne havde Brøndums Hotel dannet rammen om kunstnernes sociale samvær. Det var her de mødtes for at diskutere, spise og feste. Ved Skagens Museums stiftelse i 1908 blev det besluttet, at spisesalen skulle overflyttes i sin helhed til en kommende museums­bygning. Museumsbygningen stod færdig i 1928, men spisesalen blev først flyttet i 1946, fordi Degn Brøndum ønskede at bevare den på Brøndums Hotel, så længe hans søskende levede.

Under besættelsen blev alle spisesalens malerier fjernet og gemt, fordi de tyske tropper anvendte den som gymnastiksal. I forbindelse med overflytningen i 1946 blev malerierne genindsat i udsmykningen, og i dag indgår Brøndums spisesal som en central del af Skagens Museum.

Der hænger i alt 81 værker i spisesalen.