Juledag 1900

Juledag 1900

Billedet forestiller udvalgte kvindelige medlemmer af familien Brøndum. Fra venstre ses Marie og Hulda, i midten Ane Brøndum, derefter Helga og Anna Ancher. Kvinderne er samlet omkring et bord, der er placeret op mod en af væggene i Brøndums spisesal, hvor Michael Anchers tredelte maleri Brænding mod kysten fra 1884/85 er indfældet. På bordet ligger en opslået bibel, som Marie har været ved at læse op fra, indtil hun tilsyneladende er blevet afbrudt af noget, der foregår uden for billedets ramme. Det alvorlige og højtidelige ved andagten understreges af Anes foldede hænder, mens den ophøjede ro, som kvinderne udstråler modsvares af det urolige hav i billedet bag dem. Kvinderne kan inddeles i to grupper: Marie, Hulda og Ane Brøndum udgør den ene gruppe, mens Helga og Anna Ancher udgør den anden.

1849 - 1927