Undervisningsmateriale

Her kan du finde gratis undervisningsmateriale i følgende temaer. Materialerne kan anvendes i forbindelse med et klassebesøg på museet, men kan også anvendes uafhængigt af et museumsbesøg. Vi udarbejder løbende nye undervisningsmaterialer til forskellige klassetrin.

Se alle undervisningsmaterialerne her

Holger Drachmann – maler og forfatter

Undervisningsmaterialet handler om maler og forfatter Holger Drachmanns (1846-1908) kunst og samtid samt hans tilknytning til skagensmalerne.

Holger Drachmann – Maler og forfatter (4.-6. klasse)
Holger Drachmann – Maler og forfatter (7.-10. klasse)
Teksthæfte
Holger Drachmann – Maler og forfatter (Lærerhæfte)
Hvad betyder havet for dig? (Video)

P.S. Krøyer

Skagensmaleren P.S. Krøyer var en af de mest fremtrædende kunstnere i Det Moderne Gennembrud og i kunstnerkolonien i Skagen. Undervisningsmaterialerne kan inddrages i flere fag og indeholder forslag til opgaver og aktiviteter. Teksthæftet er tænkt som lærerhæfte for de mindre klasser og som læsehæfte for de større klasser.

P.S. Krøyer – liv og kunst (Teksthæfte)
P.S. Krøyer – ordjagt i billeder (1.-3. klasse)
P.S. Krøyer – og matematikken (4.-6. klasse)
P.S. Krøyer – og friluftsmaleriet (4.-6. klasse)
P.S. Krøyer – et turbulent liv (7.-10. klasse)
P.S. Krøyer – og kuratering (ungdomsuddannelser)

Landskaber. Friluftsmaleri og kunstnerkoloni

Skagensmalerne var friluftsmalere og tog ud i landskabet for at male. Dette undervisningsmateriale handler om skagensmalernes landskaber i Skagen. Materialet er oplagt at bruge sammen med et besøg på de steder, som kunstnerne malede

Teksthæfte (alle klassetrin)
Lydfiler
Youtube-film
Google kort
1.-3. klasse
4.-6. klasse
7.-10. klasse
Ungdomsuddannelser

Michael Ancher

Michael Ancher udgør en vigtig skikkelse i dansk kunsthistorie, dels som nøgleperson i kunstnerkolonien i Skagen og dels som bindeled mellem de traditionsbundne malerikompositioner og Det moderne Gennembrud.  I 1874 drog han til Skagen første gang. Her mødte han sin kommende hustru Anna, som han bosatte sig med i Skagen, da de blev gift i 1880.

Michael Ancher – teksthæfte
(alle klassetrin)
Youtube-film
Michael Ancher – liv og kunst (4.-6. klasse)
Michael Ancher – liv og kunst (7.-10. klasse)
Michael Ancher – En barnedåb (0.-1. klasse)
Michael Ancher – En barnedåb (2.-3. klasse)
Michael Ancher – En barnedåb (4.-6. klasse)
Michael Ancher – En barnedåb (7.-10. klasse)

Billedanalyse

Et billede kan ofte fortælle os meget mere, end man umiddelbart ser ved første øjekast. Det gælder alle de typer af billeder, som vi omgiver os med i hverdagen. Hvis man ser lidt mere grundigt på dem, så kan der åbne sig en hel verden for en. Her ser vi nærmere på et af skagensmaleren Michael Anchers hovedværker og gennemgår billedanalysens elementer.

Planlægningsværktøj Undervisningsmateriale ( 7.-10. klasse)

Skagensmalernes billeder

Her har vi samlet undervisningsmateriale, der med udgangspunkt i skagensmalernes billeder åbner op for diskussioner og arbejde i klassen.

Fakta, følelser og fortællinger (1.-3. klasse) Lav din egen tegneserie (4.-6. klasse)
Brug dine sanser (4.-6. klasse)

Skagensmalernes rammer og fiskernes by

Undervisningsmaterialet handler om skagensmalerne, om Skagen by og om livet i byen i skagensmalernes periode. Det sætter fokus på den lokale historie, der sættes i perspektiv i forhold til den nationale kunst og historie og international udvikling. Perioderne sort, gul og rød, betegner tre faser i byens udvikling. Perioderne har taget deres farve efter de mest anvendte byggematerialer i tiden. Materialet lader eleverne på en selvstændig og aktiv måde opleve malerier og historiske genstande som indgang til at diskutere, forstå og fortolke deres egen historie og samtid.

Teksthæfte (alle klassetrin) Opgavehæfte (1.-3. klasse)
Opgavehæfte (4.-6. klasse)
Opgavehæfte (7.-10. klasse)
Opgavehæfte (ungdomsuddannelser)

Skagensmalernes fiskere

Mange af skagensmalernes værker forestiller den lokale befolkning i Skagen. Her forklarer vi hvorfor. Lær også om de lokale fiskere der levede et farligt liv og satte livet på spil som redningsmænd og om, hvordan det var at leve i et fattigt fiskersamfund. Materialerne er lavet i samarbejde med Kystmuseet, Skagen.

Billedhæfte

Film

Børn i Skagen (2.-3. klasse)
I Lars Kruses kølvand (4.-6. klasse)
I Lars kruses kølvand (7.-10. klasse)

Anna Ancher – en usædvanlig kvinde

Anna Ancher havde succes med sine malerier allerede tidligt i sin karriere. Hun udstillede sine billeder mange gange gennem hele sit liv og solgte godt. At hun af sin familie fik lov til at uddanne sig til kunstner, og at hun blev opmuntret af sin mand var ualmindeligt, men at hun af kritikerne og kollegerne blev bedømt på lige fod med mændene, var helt usædvanligt.

Undervisningsmateriale (7.-10. klasse)

Anna Ancher var skagensmaler

Det samlede materiale består af et lærerhæfte, et elevhæfte, et billedhæfte og en lille film om Anna Anchers Skagen. Materialet er konstrueret således, at man kan vælge de temaer ud, som passer ens klasse bedst.

Lærerhæfte 
Film
Elevhæfte (2.-4.-klasse)
Billedhæfte

Det moderne gennembruds kvinder

Kunstnerkolonien i Skagen var en del af den kulturelle bevægelse, der går under betegnelsen: Det moderne gennembrud. I dette undervisningsmateriale sætter vi fokus på nogle af de kvindelige kunstnere, der var en del af kunstnerkolonien og arbejder med billedanalyse af deres værker.

Undervisningsmateriale (ungdomsuddannelserne)

Den blå time

På Skagens Museum findes der flere malerier, der er malet i den blå time. Det er den time, der ligger lige mellem solnedgang og nat. Den stille skumringstime, hvor det hverken er dag eller nat, men lige midt i mellem. Undervisningsmaterialet indeholder opgaveforslag til, hvordan I kan arbejde med malerierne fra den blå time i klassen.

Den blå time (4.-6. klasse)

Sankt Hansblus

P.S. Krøyers store værk Sankt Hansblus på Skagen strand viser medlemmer af kunstnerkolonien og skagboer samlet omkring et sankthansbål. Billedet er udgangspunkt for videre arbejde i klassen.

 Hvem er hvem? Personoversigt