Udskoling

Læringstilbud til udskoling


Til udskolingen tilbyder Skagens Kunstmuseer målrettede omvisninger, som vi gerne skræddersyr efter jeres ønsker og tilbyder både omvisninger i vores særudstillinger, i samlingen og i de to kunstnerhjem Anchers Hus og Drachmanns Hus.


Omvisning: Kom tæt på skagensmalerne – en generel introduktion til skagensmalerne og Skagens Museum

Omvisningen er en grundig introduktion til skagensmalerne og den tid de levede i. Vi går på opdagelse i udvalgte af museets hovedværker og taler om kunstnerisk inspiration, motivvalg, farver og komposition.  Vi taler om hvad det var der fik kunstnerne til at komme til Skagen og hvad kunstnerkolonien kom til at betyde for det lille lokalsamfund i Skagen.

Eleverne opmuntres til at sætte ord på deres oplevelser af malerierne undervejs.

Omvisningen imødekommer skolernes fælles mål for fagene Dansk og Billedkunst

Billedkunst:

 • Eleverne kan analysere billedgenrer
 • Eleverne kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer

Dansk:

 • Eleverne kan deltage aktivt og analytisk i dialog
 • Eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster og har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner
 • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning og foretage flertydige fortolkninger
 • Eleven kan formulere egne sansninger i æstetisk sprogbrug
 • Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller

Museet tilbyder gratis undervisningsmateriale, der relaterer sig til omvisningerne og som med fordel kan bruges før, under eller efter et besøg på museet. Find undervisningsmaterialet her.


Omvisning: Skagensmalerne og det moderne gennembrud

På omvisningen får eleverne en grundig introduktion til skagensmalerne og den tid de levede i. Eleverne vil sammen med omviseren gå på opdagelse i udvalgte hovedværker og snakke om inspiration, farver, komposition og motivvalg.

Den kulturelle bevægelse, Det moderne gennembrud, løb som en bølge gennem Europa i slutningen af 1800-tallet. Kunstnerkolonien i Skagen var en del af den bevægelse, og den fik indflydelse på deres motivvalg, maleteknik og livsførelse. Frontløberne i den nye bevægelse begyndte at sætte spørgsmålstegn ved gamle værdier og traditioner og var bl.a. fortaler for den personlige frihed, lighed mellem kønnene og individets ret til et selvstændigt liv. Vi ser på hvordan de nye tendenser kommer til udtryk i malerierne.

Eleverne opmuntres til at sætte ord på deres oplevelser af malerierne undervejs.

Omvisningen imødekommer skolernes fælles mål for fagene Dansk og Billedkunst

Billedkunst:

 • Eleverne kan analysere billedgenrer.
 • Eleverne kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer

Dansk:

 • Eleverne kan deltage aktivt og analytisk i dialog
 • Eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster og har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner
 • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning og foretage flertydige fortolkninger
 • Eleven kan formulere egne sansninger i æstetisk sprogbrug
 • Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller

Museet tilbyder gratis undervisningsmateriale, der relaterer sig til omvisningerne og som med fordel kan bruges før, under eller efter et besøg på museet. Find undervisningsmaterialet her.


Omvisning: Billedanalyse

Billedanalyse åbner for en hel verden af spændende og tankevækkende ting i kunsten, som man måske ikke lige opdager ved første øjekast. I denne omvisning går vi i dybden med et udvalg af museets værker og ser på kunstnernes valg af fx komposition, farver, lys og beskæring – alle vigtige elementer, som malerne brugte til at ”bygge” deres værker op og skabe fortælling.

Eleverne opmuntres til at sætte ord på deres oplevelser af malerierne undervejs.

Omvisningen imødekommer skolernes fælles mål for fagene Dansk og Billedkunst

Billedkunst:

 • Eleverne kan analysere billedgenrer
 • Eleverne kan analysere billeder og billeders funktioner i forskellige kulturer

 Dansk:

 • Eleverne kan deltage aktivt og analytisk i dialog
 • Eleverne kan forholde sig til kultur, identitet og sprog gennem systematisk undersøgelse og diskussion af litteratur og andre æstetiske tekster
 • Eleven kan følge forløb og komposition i komplekse tekster og har viden om komplekse fortællestrukturer og kompositioner
 • Eleven kan reflekteret indleve sig i tekstens univers som grundlag for fortolkning og foretage flertydige fortolkninger
 • Eleven kan formulere egne sansninger i æstetisk sprogbrug
 • Eleven kan undersøge samspillet mellem genre, sprog, symbolik, forfatter, værk og fortæller

Klassen kan med fordel arbejde med undervisningsmaterialet: Billedanalyse før, under eller efter besøget.  Download materialet gratis her.