Sankt Hansblus på Skagen strand

Sankt Hansblus på Skagen strand
Billedet er Krøyers sidste store figurmaleri. Her har han samlet repræsentanter fra kunstnerkolonien, medlemmer af byens bedre borgerskab samt nogle af de fastboende skagboer i en stor kreds omkring et sankthansbål på Skagen Sønderstrand. Maleriet er en hyldest til kunstnerkolonien i Skagen, men det er første gang, at Krøyer skildrer lokalbefolkningen sammen med kunstnerne. Alligevel er der tydelig forskel på de to grupper, idet kunstnere og borgerskabet er placeret i billedets lyse venstre side, mens hovedparten af skagboerne er placeret i den mørkere højre side. Bålet ligner ikke de sankthansbål, man laver i dag, idet man dengang stablede nogle tjæretønder oven på hinanden og satte ild til dem. Allerede i 1892 påbegyndte Krøyer den første skitse til maleriet, men på grund af andre opgaver og sygdom blev billedet først færdigt 14 år senere.

1851 - 1909