Velkommen hjem – designteoretiske perspektiver på oplevelser i et husmuseum

Forskningsprojektet

Et besøg i Anchers Hus i dag adskiller sig ikke fra et besøg sidste sommer, for fem år siden eller for 50 år siden. Af frygt for at spolere stedets autenticitet, har interiør, møbler, genstande og kunst været søgt fastfrosset siden hovedpersonen sidste gang forlod huset. Dette forskningsprojekt beror på en antagelse om, at mange af husmuseets gæster vil have et større incitament for at genbesøge huset, hvis oplevelsen forandrer sig fra gang til gang. Dertil kommer en antagelse om, at veltilrettelagte løsninger udsprunget af oplevelsesdesign, tiltagende vil øge forståelsens dybde og intensiteten af den besøgendes tilknytning til stedet ved genbesøg over tid.

I 1884 flyttede kunstnerparret Anna og Michael Ancher og datteren Helga ind et lavloftet, fjælleklædt hus på Markvej 2 i Skagen. Huset dannede rammen om familiens privatliv, og mange af kunstnerkoloniens øvrige medlemmer var hyppige gæster. Parret var blandt Danmarks berømteste kunstnere, og deres voksende succes gjorde det muligt for dem i 1913 at udvide huset med en anseelig tilbygning, tegnet af arkitekten Ulrik Plesner. Tilbygningen rummer foruden spisestue, køkken, bad og soveværelser atelier til både Michael og Anna.

Michael Ancher døde i 1927 og Anna Ancher i 1935. Efter moderens død fraflyttede Helga huset for bestandigt. Helga ønskede at bevare huset som da hendes forældre levede og hun oprettede et fond som skulle drive huset som museum. Efter Helgas død blev der igangsat en gennemgribende restaurering og konservering af huset før åbningen i 1967. Siden da har inventaret i huset ikke ændret sig nævneværdigt.

I 2014 fusionerede Anchers Hus og Skagens Museum under navnet Skagens Kunstmuseer, som i 2018 iværksatte en komplet samlingsgennemgang af alle genstande knyttet til Anchers Hus. Den minutiøse gennemgang og undersøgelse af hver enkelt genstand, har åbenbaret en række erkendelser. Museet kan nu dokumentere en lang række genstandes skiftende placeringer i huset og stiller dermed spørgsmål med den nuværende indretnings autenticitet. Familien beboede huset i mere end 50 år, så hvilken ”kuratering” af inventaret er den rigtige? Denne erkendelse muliggør et helt nyt grundlag for at skabe ny formidling og nye oplevelser, ved at interiørets hidtil fastlåste indretning gøres fleksibel og fremover vil kunne kurateres på nye måder.

Huset indeholder genstande som vil kunne facilitere fokus på eksempel vis social-, design- og kulturhistorie såvel som religion, traditioner og arkitektur. Dertil vil formidlingen kunne differentieres efter årstider og højtider. Det antages, at der ved skiftende fokusområder skabes et større incitament for genbesøg.

Forskningsprojektet udføres i et samarbejde mellem Skagens Kunstmuseer og Aalborg Universitet. Projektets kerne er et treårigt erhvervs-ph.d.-projekt, støttet af Innovationsfonden.