Bevaringen af Anchers Hus

Samlingsgennemgangen

Anchers Hus rummer en omfattende og unik kunstsamling udført af familien selv og deres kunstnerkolleger. Derudover befinder tusindvis af familiens personlige ejendele sig i husets mange værelser og loftsrum og i skabe, skuffer og kister. I 2018 iværksatte Skagens Kunstmuseer en komplet samlingsgennemgang af alle disse genstande. Rum for rum og genstand for genstand registreres alt, både synligt og skjult.

Læs mere

 

Velkommen hjem – designteoretiske perspektiver på oplevelser i et husmuseum

I et samarbejde mellem Skagens Kunstmuseer og Aalborg Universitet vil et kommende treårigt forskningsprojekt sigte mod at udvikle og styrke oplevelser i husmuseer generelt. Med udgangspunkt i kunstnerhjemmet Anchers Hus i Skagen, undersøges hvordan koncepter og greb fra oplevelsesdesign kan implementeres i formidlingen, så genbesøg bliver attraktivt og samtidig øger oplevelsens intensitet og dybde. Det vil ligeledes blive undersøgt hvilke former for autenticitet der er til stede i huset.

Læs mere