Skagens Kunstmuseer inleder jakt på Marie Triepcke Krøyer Alfvéns försvunna konst

Marie Krøyer, Roser i blåmønstret vase, 1890. Verket kan finnas i privat ägo i en okänd stad i Sverige. Det har upptäckts reproducerat i ”Konsten i Marie Krøyers liv” av Tonni Arnold.

I flera månader har konsthistorikern och museiintendenten Mette Bøgh Jensen letat igenom gamla brev, kataloger og tidningar. Hon är på jakt efter verk av Marie Triepcke Krøyer Alfvén (1867-1940). Redan nu kan sex betydande verk efterlysas, men preliminära undersökningar tyder på att en betydande del av hennes konst kan finnas i privata hem särskilt i Sverige och Danmark, men faktiskt också spridda över resten av Europa.

”Vi vet att flera av Marie Krøyers verk finns, för genom källor som recensioner, gamla tidningsartiklar, kataloger, auktionsreportage, brev och liknande kan vi se verk nämnas som inte har setts sedan dess. Vi känner också till minst en auktion i början av 1960-talet där en större del av Marie Krøyers verk såldes på en svensk auktion”, säger Mette Bøgh, som hoppas att efterlysningen ska resultera i både var de sex kända verken finns samt en större del av konstnärens övriga produktion.

Det lyckades senast i början av 2000-talet, då flera hittills okända verk dök upp, som ställdes ut i både Köpenhamn och Skagen. Den här gången går efterlysningen också ut i Sverige och internationellt i hopp om att ännu fler försvunna och hittills okända verk kommer att se dagens ljus.

Tusenkonstnär
Marie Triepcke Krøyer Alfvén tillhörde det konstnärliga avantgardet kring sekelskiftet, och hennes egna konstnärliga produktion rör sig över olika konstformer och spänner över måleri, konsthantverk, design och inredning.

”Vi vet att Marie Krøyer inte bara har satt sina konstnärliga avtryck i form av den bildkonst hon lyckats producera under sin konstnärliga karriär, men också i hög grad genom sina bidrag till inredningen av olika hus i Skagen, Köpenhamn och Tällberg i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet”, säger Mette Bøgh och utvecklar: ”Därför är vi också brett intresserade av att få kunskap om möbler, konsthantverk och textilier som kan ha skapats av Marie Krøyer”.

Nya berättelser om en dynamisk konstnär
År 2023 kommer Skagens konstmuséer och Hirschsprungska samlingen att fokusera på konstnären Marie Krøyer med en stor utställning med hennes verk, inredning och design.

Det blir en utställlning som gör upp med det dominerande narrativet om Marie Triepcke Krøyer Alfvén som berättelsen om den begåvade konstnären som 1889 gifte sig med en av Danmarks mest framgångsrika och internationellt kända konstnärer, Peder Severin Krøyer, och sedan själv slutade att måla och ställa ut, varefter hon sakta försvann från den danska konstscenen.

”Marie Krøyers verk formades i samklang med en dynamisk och fruktbar konstnärlig miljö kring sekelskiftet och hennes design och talang för inredning bildade mode bland flera av periodens opinionsbildare. Med utställningen och det pågående forskningsarbetet är förhoppningen att både kunna avslöja och visa nya sidor av Marie Krøyer, av de nätverk hon rörde sig i och av de källor som hon hämtade inspiration från. Det är helt enkelt vår ambition att ge plats åt nya berättelser om sen dansk 1800-talskonst och sätta hennes verk i en internationell kontext”, avslutar Mette Bøgh.

Skagens Kunstmuseers samling innehåller 35 verk av konstnären, varav merparten kommer att ingå i den kommande utställningen tillsammans med en rad tidigare okända verk, som vi förhoppningsvis lyckas hitta och få låna till utställningen 2023.

Kontakt
Kontakta museumsinspektør Mette Bøgh Jensen via mail mbj@skagenskunstmuseer.dk