Ny formand for Skagens Kunstmuseers bestyrelse

Skagens Kunstmuseers bestyrelse har valgt byrådsmedlem og 1. viceborgmester i Frederikshavn Kommune Bjarne Kvist som sin nye formand. Det skete på et konstituerende bestyrelsesmøde efter at Frederikshavn byråd havde udpeget tre bestyrelsesmedlemmer for de næste fire år. Udover Bjarne Kvist har byrådet udpeget tidligere borgmester i Skagen Kurt Kirkedal Jensen og byrådsmedlem Peter Sørensen som medlemmer af Skagens Kunstmuseers bestyrelse. De af Frederikshavn Byråd udpegede medlemmer udpeges for en 4-årig periode, der følger byrådets valgperioder.

På formandsposten afløser Bjarne Kvist advokat Hans Jørgen Kaptain, der har haft posten siden 2010. I Hans Jørgen Kaptains formandsperiode har Skagens Kunstmuseer gennemgået en rivende udvikling, herunder nybygning med fordobling af udstillingsarealet, fusion med Anchers Hus og Drachmanns Hus og en betydelig vækst i antallet af museumsgæster.

”Jeg glæder mig til at fortsætte den udvikling af Skagens Kunstmuseers virksomhed, som Hans Jørgen Kaptain har sat sit præg på. Som menigt medlem af bestyrelsen har jeg på nærmeste hold fulgt det nære samarbejde mellem museets daglige ledelse og bestyrelsen. Skagens Kunstmuseers aktiviteter er en vigtig del af kulturlivet i vores kommune, til gavn for borgerne og i høj grad også som turistmagnet”, siger Bjarne Kvist.

I forbindelse med formandsskiftet takker Skagens Kunstmuseers direktør Lisette Vind Ebbesen den afgående formand for et tæt og frugtbart samarbejde.
”Vi er taknemlige for Hans Jørgen Kaptains indsats som bestyrelsesformand i en periode der har budt på mange vidtrækkende beslutninger for Skagens Kunstmuseer. Hans ekspertise og udsyn har været helt afgørende for den gode udvikling museet har gennemgået. Jeg er sikker på at det gode samarbejde vil fortsætte under den nye formand, som også har et indgående kendskab til museet”, siger Lisette Vind Ebbesen.