Michael Ancher: En rekonvalscent. C. 1890 | Skagens Kunstmuseer.

Michael Ancher: En rekonvalscent. C. 1890 | Skagens Kunstmuseer.

Støtte til syge piger i kunsten

Den Hirschsprungske Samling og Skagens Kunstmuseer har netop modtaget støtte af Ny Carlsbergfondet på 1,5 mio. kr. til det treårige post.doc. projekt ”To die for – syge piger som motiv i nordisk billedkunst 1850-1900”, som opslås i samarbejde med Aarhus Universitet.

Den Hirschsprungske Samling i København og Skagens Kunstmuseer er gået sammen om et større forsknings- og udstillingsprojekt om syge piger som motiv i nordisk billedkunst, og har netop fået tilsagn fra Ny Carlsbergfondet om støtte til medfinansiering på 1,5 mio. kr.

Projektet er et samarbejde mellem de to museer og Institut for Kultur og Kommunikation på Aarhus Universitet, og forventes påbegyndt i efteråret 2017.

Michael Ancher: En rekonvalescent. C. 1890 | Skagens Kunstmuseer.
Michael Ancher: En rekonvalescent. C. 1890. Skagens Kunstmuseer.
Dyrkelsen af den unge, syge kvinde

Fra slutningen af 1800-tallet dukker den unge, syge kvinde for alvor op som motiv i den danske og nordiske billedkunst. I tidligere kunsthistorisk forskning har den sunde, sportstrænede krop i vitalismens kunst i 1800- og 1900-tallet ofte været i fokus. Som det sundes modpol ses i disse år også en dyrkelse af den sygdomsramte unge kvindefigur i nordisk kunst – et emnefelt, der ikke hidtil er blevet forsket i.

Motiver af syge, unge piger indgår i begge museers samlinger, og de to museer ser frem til at få kastet nyt lys over denne oversete tematik i samlingerne.

”Dette postdoc-projekt er en del af Ny Carlsbergfondets forskningsinitiativ, der tæller i alt 15 postdoc- og 15 phd-stillinger, og hvis overordnede hensigt er at styrke forbindelsen og videndelingen mellem kunstvidenskaben på universiteterne og hverdagen på museerne. ”Den syge pige i kunsten” er et ambitiøst og originalt forskningsprojekt, som vi i fondet venter os meget af,” siger Morten Kyndrup fra Ny Carlsbergfondets bestyrelse.

Foruden tre-fire forskningsartikler vil projektet munde ud i en stor forskningsbaseret udstilling og en dertilhørende bogudgivelse – begge dele i 2020-2021. Forskningen vil dermed blive gjort tilgængelig for et bredt publikum.