Anna Ancher

13. juni – 18. oktober 2020 | Skagens Museum

Den største retrospektive udstilling om Anna Ancher nogensinde tager udgangspunkt i otte temaer: lys, skygger, farve, forenkling, religion, fællesskab, landskab, portrætter og det indre liv.

Fortællingen om Anna Ancher har indtil nu været domineret af de myter og farverige anekdoter, der er opstået i forbindelse med hendes status som en af de vigtigste skagensmalere.

Det er udstillingens intention at kaste et nyt blik på kunstnerens produktion. Det sker på sin vis ved at rykke Anna Ancher ud af Skagen, ud af kunstnerkolonien, og ind i de større internationale sammenhænge hendes kunst berettiger til.

Anna Anchers tilbagevendende optagethed af lyset vil præge udstillingen – fra de tidlige forsigtige til de senere mere radikale afprøvninger af, hvad lyset kan bruges til. Ud fra denne lysakse præsenteres de forskellige temaer og motivkredse. Nogle af dem vil være indholdsmæssigt definerede, fx religiøst-relaterede motiver, landskabet og sociale fællesskaber, mens andre stiller skarpt på hendes arbejde med reduktion og forenkling.

Udstillingen arrangeres i tæt samarbejde med Statens Museum for Kunst, som viser udstillingen fra 8. februar til 24. maj 2020