Samlingsgennemgangen i Anchers Hus

Da Anchers Hus i slutningen af 2014 fusionerede med Skagens Museum, blev kunstnerhjemmet og arven fra familien Ancher ændret fra at være en privat fond (Helga Anchers Fond) til at blive en unik og vigtig del af et statsanerkendt kunstmuseum. Kunstnerhjemmet indeholder en enorm samling af kunstværker og genstande – hidtil ukendte skatte og historier omkring familien Ancher.

De seneste år har museet været i gang med en omfattende gennemgang af alle disse værker og genstande. Denne pågående samlingsgennemgang har til formål at skabe et fuldt og helt overblik over samtlige genstande i huset. Gennemgangen danner efterfølgende baggrund for en faglig vurdering af, hvorvidt en genstand skal inventariseres som museumsgenstand, formidlingsgenstand eller om den skal udskilles af samlingen. Slutteligt bruges data fra samlingsgennemgangen til indføring af genstande i museets digitale databaser.

Projektet er inddelt i 3 faser:

Fase 1
I samlingsgennemgangen bliver der til hvert objekt optaget (mindst) et fotografi samt nedskrevet oplysninger om titel/betegnelse, beskrivelse, mål, aktuel placering, placeringshistorik/proveniens samt øvrige kommentarer.

Fase 2
Ved samlingsgennemgangens afslutning påbegyndes vurderingen om genstandenes inventarisering eller udskillelse. Visse genstande kan med det samme bestemmes som ’originale’ i huset. For andre vil genstandens proveniens være mere usikker, der kan opstå tvivlstilfælde ud fra genstandens bevaringstilstand eller relevans for museets fokusområde.

Fase 3
Når der er truffet beslutning om en genstands indlemmelse i museets samling, tildeles et inventarnummer og genstanden registreres i museets database.