Krøyers atelier

Krøyers atelier er et lille hvidkalket hus, der oprindeligt blev opført af den velhavende møllebygger Søren Møller (Anna Anchers morfar) i 1850. Huset er et bindingsværkshus med et pyramideformet tegltag, og det ligger halvt indgravet i en sandbanke. Oprindeligt fungerede huset som korntørringsmagasin, og blev blandt andet brugt til tørring af det korn og kaffe, der havnede som strandingsgods i Skagen.

I sommeren 1884 indrettede malerne P.S. Krøyer og Oscar Björck korntørringsmagasinet som atelier. Björck og Krøyer fjernede inventaret og dekorerede atelieret med fresker. Der blev også indsat et nordvendt vindue i husets tag. Det nye atelier blev indviet med en fest den 2. juli samme år. De to bedst bevarede fresker blev i 1943 overført til lærred og udstillet i museet og senere på Brøndums Hotel. Freskerne brændte sammen med en del af hotellet i 1959, men en af dem kan dog ses som baggrund på Michael Anchers værk Kunstdommere fra ca. 1906.

Bygningen blev fredet i 1971. I en periode har bindingsværket været sorttjæret, men fremstår nu hvidkalket, som det var oprindeligt. I 1990 blev bygningen indrettet som café. I 2009 blev caféen flyttet til Havehuset.