So long

Fra kælder til nye samlinger
Nordjyske Stiftstidende

Med særudstillingen ”So long – fra kælder til nye samlinger” siger vi behørigt farvel til 35 kunstværker, som efter udstillingens ophør vil blive overdraget til nye hjem på andre statsanerkendte museer.

15. september– 30. december 2018 | Skagens Museum 

Skagens Kunstmuseer er et museum for skagensmalere, nærmere betegnet de danske og udenlandske kunstnere, der i årene 1870-1935 var en del af kunstnerkolonien i Skagen. Det er dem, museet indsamler værker af, forsker i og i det hele taget beskæftiger sig med. Det står i museets vedtægter, og det var hele idéen, da man stiftede Skagens Museum i 1908.

De 35 værker, der vises på udstillingen er lavet af forskellige kunstnere i tiden efter skagensmalerne, og de har ingen direkte relation til skagensmalerne. Værkerne har derfor kun sjældent (eller aldrig) været vist på Skagens Museum og det er blevet besluttet – på anbefaling fra Slots- og Kulturstyrelsen –  at udskille dem fra samlingen.

Med den nye særudstilling ønsker vi både at belyse begrundelsen for at udskille værkerne fra museets samling og at vise dem her i Skagen, inden de drager afsted til deres nye hjem. I udstillingen får man således lejlighed til at tage værkerne i øjesyn og forvisse sig om at de ganske vist er seværdige, men ikke har forbindelse til museets speciale, som er skagensmalerne.

På udstillingen kan du opleve værker af Knud Agger, Gerda Thune Andersen, Poul Anker Bech, Karl Bovin, Frede Christoffersen, Sven Dalsgaard, Sven Danelund, Poul Ekelund, Aage Bernhard Frederiksen, Edgar Funch, Svavar Guðnason, Nicolai Hammer, Arne L. Hansen, Svend Wiig Hansen, Victor Haagen Müller, Stefan Viggo Pedersen, Valdemar Secher, Peter Tatarnikov, Ane Bjerg Thomsen og Poul Winther.

Størstedelen af de 35 kunstværker forbliver i den nordjyske museumsverden. Kystmuseet i Skagen er det nye hjem for 17 værker, mens Vendsyssel Kunstmuseum i Hjørring modtager 11 værker. Blandt de øvrige modtagende museer er Kunsten i Aalborg, Randers Kunstmuseum, Museum Jorn i Silkeborg, ARoS i Aarhus og Sorø Kunstmuseum.

Værkerne har stort set aldrig været udstillede. Nu bliver de en del af andre samlinger, hvor de hører bedre hjemme end hos os, hvor der vil blive passet godt på dem, forsket i dem og hvor de vil være tilgængelige for offentligheden, siger direktør Lisette Vind Ebbesen, Skagens Kunstmuseer.