Lærerkurser

Bestil et lærerkursus

Bestil et skræddersyet lærerkursus for hele lærerkollegiet, seminarieklassen el. lign.
I bestemmer selv emnet, men det kunne fx være:
  • En generel introduktion til skagensmalerne
  • Fokus på en af vores aktuelle særudstillinger
  • Fokus på kunstnerhjemmene Anchers Hus og Drachmanns Hus (kun i husenes åbningsperiode)
Emnet introduceres på museet og efterfølgende stilles der skarpt på undervisningsmuligheder i relation til emnet.

Pris:

50 kr. pr. deltager (min. 20 deltagere eller 1000 kr.)

Varighed:

2 timer

Datoer:

Hverdage efter aftale

Mødested:

Skagens Museums forhal, Brøndumsvej 4, 9990 Skagen

Kontakt og bestilling:

Museets kontor på: Tlf. +45 9844 6444 eller på e-mail: info@skagenskunstmuseer.dk