Krøyer til Paris og Paris til Skagen

Forskningsprojektet
Det internationale forskningsprojekt om P.S. Krøyers (1851-1909) forhold til Paris og Frankrig foregår på tværs af Paris og Skagen. I Paris læser og skriver den franske kunsthistoriker Dominique Lobstein fra Musée Marmottan Monet og det samme gør den danske kunsthistoriker og museumsinspektør Mette Harbo Lehmann fra Skagens Kunstmuseer. Samarbejdet er under protektion af Hendes Majestæt Dronning Margrethe II af Danmark.

Med de to museers store samlinger og biblioteker ved hånden skriver Lobstein og Lehmann en række artikler, som skal afdække Krøyers franske forbindelser fra 1877-1903, alle de år hvor han besøgte Paris. De går i ”I Krøyers fodspor” og undersøger hans rejser, rejseforhold, opholdssteder, netværk, møder og ikke mindst de udstillinger, han gik på, når han befandt sig i byen. De undersøger ”Krøyers udstillinger i Paris” for at finde ud af hvor han udstillede, hvilke malerier han medbragte og hvordan de blev modtaget. Og hvad med ”Links til Danmark”? Det spørger de også til. Hvilke impulser og tendenser blev han inspireret af og bragte med hjem? Sidst, men ikke mindst undersøger Lobstein og Lehmann ”Krøyers syn på Paris og den moderne, franske kunst”. Hvad mente han om byen og den kunstscene, Frankrig præsenterede ham for – med kunstnerkolonier, mæcener, strømninger og sædvaner?

Svarene på disse mange spørgsmål kan oplyse den store betydning, som mødet med det franske havde for hele hans oeuvre. De kaster altså nyt lys over den mand, der af en fransk anmelder selv blev kaldt ”lysets elsker”.

Artiklerne om Krøyer og Paris kan læses i to udstillingskataloger, der udgives i forbindelse med udstillingerne, og du kan finde mere på Musée Marmottan Monets hjemmeside.

L’heure Bleue – Krøyer i Paris 2021 
Dette forår præsenterer Musée Marmottan Monet i Paris P.S. Krøyer (1851-1909) i en stor, eksklusiv særudstilling: Peder Severin Krøyers blå time. Udstillingen er den første store retrospektive præsentation af P.S. Krøyers værker i Frankrig nogensinde.

Udstillingen i Paris tager udgangspunkt i P.S. Krøyers friluftsmalerier fra Skagen, hvor den skandinaviske blå time spiller en fremtrædende rolle. “Den Blå Time” er betegnelsen for et specielt naturfænomen, der opstår i sommerens lange dage, hvor solen i lang tid står lavt på himlen om morgenen og om aftenen. Solens stråler skal derfor bevæge sig et længere stykke gennem den atmosfæriske dis inden den når jorden eller betragteren om morgenen og sidst på eftermiddagen. På den måde varer tusmørket længere. De lyse sommernætter opstår, fordi solen i en periode hen over sommeren ikke kommer længere end 18° under horisonten. I den periode kan solen derfor skinne på den øverste del af atmosfæren, og via de molekyler, som findes der, bliver sollyset spredt hen over himlen, så natten virker lys. Perioden med de lyse nætter er – selv i det relativt lille land Danmark – længst mod nord og kortest mod syd. Skagen er altså i en god position, da de lyse nætter her varer fra 28/4 til 14/8, mens fx København kun har dem fra 5/5 til 7/8. Der er altså 14 dage mere at gøre godt med i Skagen end i København, og i den centrale periode er natten lysere i Skagen, fordi solen ikke står ret langt under horisontlinjen. Er der tilmed fuldmåne og man befinder sig på stranden, hvor lyset reflekteres i vandet, så er natten ganske lys. At indfange denne stemning var Krøyer mester i. Han benyttede det i mange af sine mest berømte værker fra Skagen, deriblandt ”Sommeraften på Skagens Sønderstrand”.

Der er til udstillingen lånt mere end 60 værker nationalt og internationalt – heraf udlånes størstedelen af Skagens Kunstmuseer, der også helt ekstraordinært har besluttet at udlåne netop hovedværket ”Sommeraften på Skagens Sønderstrand” til udstillingen.

Forskningsprojektet har modtaget støtte fra Slots- og Kulturstyrelsen, Kulturministeriet, Udenrigsministeriet samt midler fra Det Internationale Kulturpanel.

Anmelderroste P.S. Krøyer

P.S. Krøyers værker har i udstillingen L’heure bleue på Musée Marmottan Monet i Paris modtaget stor ros blandt pressen, og Krøyers arbejde med det og blå smukke lys omtales som at have en nærmest terapeutisk effekt i disse tider. Klik på billedet for at læse mere: 

Læs også disse franske artikler:

Krøyer au pays de l’heure bleue au musée Marmottan Monet

Peder Severin Krøyer peint l’heure bleue à l’exposition du musée Marmottan

Kroyer, un “amant de la lumière” à l’heure bleue

Peder Severin Krøyer og den blå time

Se mere om P.S. Krøyer og den blå time i denne lille minidokumentar:

 

Krøyer og Paris 2022

Forskningsprojektet munder også ud i en ny udstilling i Skagen i 2022, hvor nogle af de bedste Krøyer-værker udstilles side om side med værker af de franske kunstnere, som Krøyer mødte og lod sig inspirere af i de år, han opholdt sig i Paris. Det drejer sig blandt andre om værker af følgende franske kunstnere: Jean-François Millet, Léon Germain Pelouse, Jules Bastien-Lepage, Claude Monet og Gustave Courbet.