Restaurering af Drachmanns Hus

Restaurering af Drachmanns Hus

2010-2011

Drachmanns Hus i Skagen blev bygget i 1828 af degnen Laurits Høm, der virkede ved Vesterby Skole i Skagen.
I 1902 købte Drachmann Høms bindingsværkshus og gennemførte en større ombygning, som bl.a. føjede det stemningsfulde atelier til huset.
Drachmann døde 61 år gammel i 1908, men havde da en enestående position i skandinavisk kunst- og kulturliv. Han efterlod sig et omfattende forfatterskab og en lang række dramatiske marinemalerier.
Drachmanns Hus blev hurtigt erhvervet af en fond, der ville lade huset bestå intakt som mindestue for digteren. Fra juni 1911 har der været offentlig adgang til kunstnerhjemmet, som stadig står med malerier, tegninger og indbo i øvrigt, næsten som da Drachmann beboede stedet.

Det smukke hus, der ligger midt i en vild og frodig have, er gennem de mange år løbende blevet vedligeholdt, men pådrog sig alligevel med tiden nogle fæle skavanker. I 1975 fik huset nyt tag, og sydsidens murværk og bindingsværk blev restaureret. På nordsiden var fodremmen, hvorpå bindingsstolperne hviler, ved at forsvinde, og bindingsværket var generelt i en dårlig forfatning. Endvidere var der angreb af borebiller i husets inventar. Der var brug for i højere grad at kunne styre klimaet, så betingelserne for insektangreb blev minimeret.

I 2008 udarbejdede arkitektfirmaet Søren Kibsgaard et projektforslag for restaurering af Drachmanns Hus. Dette arbejde blev betalt af Realdania. Efterfølgende henvendte “Fonden Holger Drachmanns Hus paa Skagen”, der ejer bygningen, sig til en lang række fonde for at få financieringen af det totale projekt på plads. Dette lykkedes takket være generøse bidrag fra Realdania, Beckett-Fonden, Knud Højgaards Fond, Det Obelske Familiefond, Sonningfonden, Kulturarvstyrelsen og Drachmannklubben.

Da huset er fredet, skete restaureringen i tæt samarbejde med Kulturarvstyrelsen. Arbejdet medførte, at huset blev tømt for alt inventar. I den forbindelse foretog man registrering og konservering af alt indbo. Det omfattende restaureringarbejde kom til at strække sig over en lang periode, og der var derfor ikke adgang til Drachmanns Hus i 2010.

Bevaringscenter Nord nedtog, registrerede og fotograferede alt indbo i løbet af april og maj 2010. Alt organisk materiale blev frosset ned i den til formålet opstillede frysecontainer. Alt blev rengjort og efterfølgende magasineret.

Efter konservatorerne rykkede håndværkerne ind. Restaureringen blev foretaget af snedkerfirmaet Villy Jørgensen, murerfirmaet Ole Jørgensen, Skagen VVS, malerfirmaet Alf Munch og elinstallatør Steen Jørgensen. I foråret 2011 genopstillede konservatorerne inventaret, så huset kunne genåbne på 100 års-dagen den 4. juni.