Bestyrelse

Hans Jørgen Kaptain

Advokat

Udpeget af Frederikshavns Byråd

Flemming Vogdrup

Statsaut. translatør og tolk

Udpeget af Skagens Museums Venner

Peter Nørgaard Larsen

Samlings- og forskningschef på Statens Museum for Kunst
Udpeget af Statens Museum for Kunst

Christen Obel

Bestyrelsesformand

Udpeget af Det Obelske Familiefond

Hans Nielsen

Udpeget af Skagens Kunstmuseers bestyrelse

Bjarne Kvist

Byrådsmedlem

Udpeget af Frederikshavns Byråd

Kurt Kirkedal Jensen

Udpeget af Frederikshavns Byråd

Antonino Castrone

Universitetsdirektør, Aalborg Universitet

Udpeget af Aalborg Universitet

Jesper Stub Johnsen

Vicedirektør, Nationalmuseet

Udpeget af Nationalmuseet