Bestyrelse

Bjarne Kvist

Byrådsmedlem og 1. viceborgmester

Udpeget af Frederikshavns Byråd

Flemming Vogdrup

Statsaut. translatør og tolk

Udpeget af Skagens Kunstmuseers bestyrelse

Henrik Halkier

Dekan, Aalborg Universitet

Udpeget af Aalborg Universitet

Kurt Kirkedal Jensen

Tidl. borgmester

Udpeget af Frederikshavns Byråd

Rikke Ruhe

Museumsinspektør, Nationalmuseet

Udpeget af Nationalmuseet

Peter Nørgaard Larsen

Overinspektør, seniorforsker, Statens Museum for Kunst
Udpeget af Statens Museum for Kunst

Hans Nielsen

Udpeget af Skagens Kunstmuseers bestyrelse

Christen Winther Obel

Direktør og bestyrelsesmedlem

Udpeget af Det Obelske Familiefond

Anette Schou

Byrådsmedlem

Udpeget af Frederikshavns Byråd