Bestyrelse

Bjarne Kvist

Udpeget af Frederikshavns Byråd

Flemming Vogdrup

Statsaut. translatør og tolk

Udpeget af Skagens Kunstmuseers bestyrelse

Anne Marie Kanstrup

Prorektor, Aalborg Universitet

Udpeget af Aalborg Universitet

Martin Tøttrup Kelkelund

Byrådsmedlem

Udpeget af Frederikshavns Byråd

Rikke Ruhe

Museumsinspektør, Nationalmuseet

Udpeget af Nationalmuseet

Peter Nørgaard Larsen

Overinspektør, seniorforsker, Statens Museum for Kunst
Udpeget af Statens Museum for Kunst

Hans Nielsen

Udpeget af Skagens Kunstmuseers bestyrelse