Gåtur i Skagens farver – og i skagensmalernes motiver

Skagensmalerne fandt deres motiver i hinanden, i skagboerne, på himlen og i landskabet – og de malede også byens huse. Dem er der rig mulighed for at se, for selvom byens museer i disse uger holder lukket, og en del af de historiske huse befinder sig i aflåste haver, er der god udsigt fra omkringliggende veje og fortove. Tager man en gåtur rundt i byen med blikket indstillet efter de historiske farver sort, gul og rød, kan man altså finde både lokal- og kunsthistorie undervejs.

Sort
På Christian Kroghs maleri ”Et nødskud” fra 1888 har en vindblæst skikkelse fat i døråbningen på et sort hus, mens han skuer ud imod et oprørt hav. Huset er fjællebeklædt: facaden er beklædt med lodrette brædder – fjælle er et gammelt, dansk ord for en planke – og den er sorttjæret, da tjæren forlænger træets holdbarhed, hvilket var nødvendigt i Skagens hårde vejr med sandfygning og saltholdig blæst.

En stor del af Skagens huse så sådan ud frem til cirka 1875, for mursten og tagsten var dyre byggematerialer, som skulle transporteres fra andre dele af landet. I stedet brugte man tømmer fra skibe eller genbrugte materialer fra nedrevne huse.

Se dem:
Havehuset i Skagens Museums have, Anna Ancher og Michael Anchers første fælles hjem, er fjællebeklædt på nordsiden – men dog rødmalet.
Brøndumsvej 4, kan ses fra vejen.

Den fattige fiskers hus foran Kystmuseet er et genopført, fjællebeklædt og sorttjæret fiskerhjem.
P.K. Nielsensvej 10, kan ses fra vejen.

Gul
På P.S. Krøyers ”Foran Christoffers Hus” fra 1885 taler en flok skagboer sammen foran et gult hus og over dem hænger en lysende måne på en baggrund af blåt. Det er netop den slags gule huse, mange associerer Skagen med, for byens gule periode er både den mest berømte og den korteste. Den varede fra ca. 1875-1907, men blev udødeliggjort af bl.a. P.S. Krøyer, Viggo Johansen, Frits Thaulow og en del af de øvrige skagensmalere, som boede i og besøgte byen i perioden.

Økonomisk fremgang i byen, etableringen af en jernbaneforbindelse mellem Frederikshavn og Skagen samt nye krav gennem Købstædernes Byggelov gjorde at en del huse i denne periode blev tilføjet en eller flere grundmurede sider. Disse blev kalket over, fordi murstenene ikke var hårdtbrændte og derfor sårbare overfor vind og vejr. Facaderne blev kalket hvide, rosa eller netop den berømte gule.

Se dem:
Havehuset i Skagens Museums have
Brøndumsvej 4, kan ses fra Brøndumsvej.

Louises Hus
Anchersvej 5, i dag udlejningsejendom.

Rød
Skagens røde periode udfolder sig i tiden efter 1907. Den økonomiske fremgang i byen fortsatte med havnens indvielse og de hårdtbrændte, holdbare mursten kom i højere grad til byen. Man holdt op med at kalke facaderne og lod dem stå i rød, blank mur. Arkitekten Ulrik Plesner kom til byen i denne periode og med sig bragte han en forkærlighed for netop de røde mursten. Han var nemlig vestjyde og kom fra en byggeskik, hvor de røde sten var et foretrukket materiale.

Se dem:
Skagens Museums oprindelige udstillingsbygning stod færdig i 1928 og er et eksempel på Ulrik Plesners arkitektur opført i røde mursten. I dag flankeres den af en skiferbygning tegnet af arkitektfirmaet Friis & Moltke fra 2015.
Brøndumsvej 4.

Brøndums Hotel blev udvidet af Ulrik Plesner i røde mursten i 1891. Han stod for to yderligere udvidelser i 1897 og 1909.
Anchersvej 3.

De stærke farver
Lad turen gå forbi Markvej 2-4, hvor Anchers Hus ligger. Her boede kunstnerparret Anna Ancher og Michael Ancher, og når lyset er rigtigt, er området et studie i farver. Den stærke, bornholmerrøde facade på Ancher-parrets hus ligger overfor den gule Saxilds Gaard. De hviler begge på en plæne af grønt græs og, på de rette dage, under en klar, blå himmel. Stå stille et øjeblik og nyd farvespillet.

Litteratur
Sort Gul Rød – skagensmalernes rammer og fiskernes by, red. Mette Harbo Lehmann og Henrik Gjøde Nielsen, udgivet af Skagens Museum og Nordjyllands Kystmuseum, 2016. Købes her: https://skagenskunstmuseer.dk/produkt/sort-gul-rod/