De første skagensmalere

Kunstnerkolonien i Skagen blev grundlagt i starten af 1870’erne og klingede af i løbet af 1930’erne. Men den gruppe kunstnere, vi i dag kender som skagensmalerne, var ikke de første kunstnere, der kom herop. Flere kunstnere lagde vejen forbi mange år før i en periode, der kaldes for romantikken eller guldalderen, og som er betegnelsen for en strømning i dansk kulturliv i årene omkring 1800-1850. I de år er Danmark præget af nedgang og kriser, og på den baggrund formulerer en række fremtrædende kulturpersonligheder en harmoniserende ideologi indenfor naturvidenskab, filosofi, maleri, musik og litteratur, hvor man på én gang længtes efter fordums storhed og brugte denne som ideal for fremtiden. Set med eftertidens øjne er det en årrække, hvor kultur, videnskab og åndsliv blomstrer og udvikler sig, og derfor kaldes perioden også for guldalderen.

Guldalderkunst viser ofte idylliske og harmoniske skildringer af hyggelig dagligdag, roligt familieliv eller romantisk natur med blå himmel, grønne bøgetræer og gule kornmarker eller milde kyststrækninger.

I 1833 besøgte maleren Martinus Rørbye Skagen for første gang. Han var en af de centrale skikkelser i den danske guldalder, og således oplært i den klare, saglige og harmoniske gengivelse af de danske landskaber og i folkelivsskildringer malet med tynde pensler og mange, præcise detaljer.

Maleriet Mænd af Skagen en sommeraften i godt vejr fra 1848 er et interessant eksempel på Rørbyes store tekniske evner og sans for at skabe en harmonisk og idyllisk landskabsscene med smuk afstemthed i farver og komposition. På billedet ser vi en stille og stemningsfuld sommeraften. Sandets rødgyldne nuancer står i smuk kontrast til det blå hav og himlens lette aftensskyer. Forgrunden domineres af to lige store grupper liggende og siddende fiskere i rene hvide skjorter. De to stående personer er tydeligvis standspersoner, til venstre ses forbjerger Bertel Andersen med langpibe og, formodentlig, Johan Christoffer Rudolph Berg, der var præst i Skagen. Rundt om personerne foregår andre små optrin, som er med til at understrege ro og harmoni.

Martinus Rørbye: “Mænd af Skagen en sommeraften i godt vejr”. 1848. Statens Museum for Kunst

Michael Ancher ankom til Skagen i 1874 og blev meget begejstret for den nye motivverden. Han var den første af de tilrejsende kunstnere, der bosatte sig fast heroppe, og blev bl.a. derfor en central kunstner i kunstnerkolonien. Hans tidligste malerier fra Skagen bærer tydeligt præg af, at han på som elev på Kunstakademiet var oplært i guldaldermaleriet.

I 1978 malede han Farvel Fa’er hvor en rundkindet og relativ velklædt fiskerfamilie står i indgangen til deres bolig. Selvom vejret ser lidt barsk ud, er der en idyllisk, næsten godmodig stemning over scenariet. Fra det hyggelige kig ind i familiens beskedne stue til venstre i billedet, forbi den smilede kvinde, barnet og faren og videre ud ad døren til højre, fortælles en lille anekdote om familieliv, afsked og snarlig hjemkomst til de rare omgivelser. Hele stemningen i billedet udtrykker ro og harmoni, og billedet lever derfor helt op til guldalderens fokus på det ideelle.

Michael Ancher: “Farvel Fa’er”. 1878. Skagens Kunstmuseer