Anna Ancher: Et missionsmøde. 1903

Anna Ancher: Et missionsmøde. 1903

RELIGION

Af Skagens Kunstmuseer

”Jeg og Marie har været i Kirke i Dag og hørt Pastor Schepelern, min Præst, ja han er virkelig god, og saa taler han med saadan en Bevidsthed og klar Forstand og Syn har han paa det hele, saa det er ordenligt velgjørende at høre paa. Jeg vilde ønske han kunde blive præst i Skagen”, Anna Ancher, 1878

De religiøse motiver hos Anna Ancher har længe vakt undren. Hun var en del af det moderne gennembrud, hvor verden skulle beskrives videnskabeligt og objektivt, og det levnede ikke megen plads til religionen. Men faktum er, at der i modsætning til de andre skagensmalere, findes en stor værkgruppe hos Anna Ancher, hvor hun skildrer religiøse situationer. Gransker man bogreolerne i Anchers hus i Skagen, finder man Charles Darwins Arternes oprindelse stående side om side med Biblen og en slidt salmebog. Måske var Anna Anchers forhold til religion ikke så entydigt endda.

Anna Ancher opvoksede i et udpræget kristent hjem, hvor hendes mor Ane og søstrene Agnes, Marie og Hulda blev en del af Indre Mission, da bevægelsen kom til Skagen i 1870’erne. Dette er ikke overraskende. I det lille hårdtprøvede fiskersamfund udfoldende livet sig på naturens præmisser, og døden på havet var en del af hverdagen. Vi ved også, fra de breve, som hun sendte til sin kusine Martha Møller (senere Johansen), at hun gik i kirke, når hun var i København. Men parallelt med dette, levede hun i et jævnbyrdigt ægteskab og havde en frisindet kunstnerisk omgangskreds, der ikke tillagde det religiøse nogen særlig værdi.

Når vi betragter Anna Anchers værker, er det værd at åbne for denne dobbelthed. At det måske var muligt for hende at finde et rum til religionen midt i kunstnerkolonien. Lyset i billederne er hidtil blevet beskrevet som en objektiv gengivelse af verden, og hendes religiøse motiver tolkes som en skildring af det sociale liv i Skagen. Men måske kan der også i Anna Anchers værker findes plads til en form for religiøs livstolkning.

Anna Ancher: Et missionsmøde. 1903

Et missionsmøde
I Et missionsmøde tager Anna Ancher fat i en situation, som man kunne genfinde langs hele Vestkysten i Jylland på denne tid. Her kom lægprædikanter fra Indre Mission ud for at prædike Guds ord i de fattige små samfund. Hun har tænkt scenen nøje igennem. I skitserne kan man se, hvordan prædikanten er skiftet ud flere gange, tilhørerne og landskabet er blevet justeret, og hun har overvejet, hvorvidt prædikanten skal have et bord og en bibel eller ej.

Derudover var det vigtigt for hende at fange ansigternes individuelle særpræg, som hun har studeret i flere af de mange skitser. Denne proces afspejler en moderne tænkning, hvor individet er i fokus, selvom der er tale om en større forsamling.