FORENKLING

Af Skagens Kunstmuseer

”Den store Kunstner Puvis de Chavannes var min Lærer. Simple – simple! Var hans glimrende Valgsprog, han elskede de enkle, rene Linier og lærte sine Elever det samme”, Anna Ancher, 1922

Anna Ancher fandt inspiration til komposition, farver og metode i opbyggelsen af sine malerier mange forskellige steder.

Krøyer bragte tidligt naturalismens dogme om naturlighed og enkelhed med sig hjem fra sin tid som elev hos den franske maler Léon Bonnat, der prædikede simpelhed, simpelhed, simpelhed – væk med alle småtingene. ”Knib øjnene sammen og se på naturen og på deres billede, det vil hjælpe dem til at komme bort fra den smålige synsmåde”, sagde han til Krøyer.

I 1889 tilbragte Anna Ancher seks måneder i Paris samtidig med den store verdensudstilling, der bl.a. viste Eiffeltårnet for første gang. Mange kunstnere var i Paris dette år, og et ganske særligt miljø opstod omkring de mange kunstudstillinger og festlige lejligheder. Mere skelsættende for Anna Anchers udvikling var dog den undervisning, hun i disse måneder fik af Puvis de Chavannes, som netop var kendt for at ville forenkle sine motiver og understrege det monumentale i maleriet. I øvrigt gik Anna Ancher her på hold med Marie Triepcke (der senere samme år blev til Marie Krøyer).

Samtidig skyllede en japansk bølge ind over Europa. Her spillede Anna Anchers gamle læremester og ven, Karl Madsen, en vigtig rolle i Danmark, idet han i 1885 udgav bogen ”Japansk Malerkunst”. I Anchers Hus ser man flere steder den japanske inspiration i indretningen, og der er også fundet flere Manga-bøger. Anna Ancher har derfor haft rig mulighed for at studere den japanske kunsts særlige kvaliteter, herunder skarpt beskårne motiver og ophævelse af perspektivet.

Anna Ancher: Ung mor med sit barn. 1887. Olie på lærred

Ung mor med sit barn
I en række værker fra omkring 1890 arbejder Anna Ancher med et motiv af en mor siddende med et spædbarn. Nogle gange sidder kvinden med en spinderok foran sig, i andre værker er rummet mere reduceret, og kvinden ser tomt frem for sig.

I værkerne afprøver Anna Ancher grader af forenkling, og hun bruger forskellige løsninger i forhold til farver og komposition. Fx. anvendes den røde farve forskelligt i værkerne. Gentagelserne af det samme motiv viser hvordan Anna Ancher ikke blot er optaget af at gengive virkeligheden, men at det også handler om at få farver og flader til at fungere på et lærred.

Anna Ancher oplevede også selv at blive mor, da hun og Michael i 1883 fik datteren Helga. Helga Ancher fik ingen børn, så med Helga Anchers død i 1964 uddøde således både den Ancherske og den Brøndumske familie.