HVERDAG – ER HVER DAG

”Det er så bekvemt med Modeller, man kender dem og kan faa dem; og da er man mageligt anlagt, saa bliver man på sin Plet”, Anna Ancher 1910

Anna Anchers værker er som udgangspunkt skildringer af hverdagen og det sociale liv i Skagen: personer i gang med dagens gøremål alene eller sammen med andre. Motiverne viser, hvordan man levede, arbejdede og fik dagen til at gå i en lille fiskerby, men de viser samtidig også sammenholdet og fællesskabet. Billederne blev vist i store byer som København og Paris for folk, som levede et ganske anderledes storbyliv både arbejdsmæssigt med fx handel, bankvæsen eller på universitet og i fritiden med butikker, caféer og teatre.

Samtidig viser Anna Ancher også mennesker absorberet i egne tanker, mens der fx læses et brev, en bog eller hviles ud. Situationer, som alle kan genkende fra eget liv, og som samtidig pirrer beskuerens nysgerrighed for figurens tanker.

Anna Ancher befandt sig vel i Skagen og havde nemt ved at finde sine motiver her, og så var hun samtidig meget moderne. Den franske maler Jules Bastien-Lepage var en stor inspiration for de naturalistiske kunstnere, og han understregede i 1884, at det var vigtigt, at man gengav det velkendte frem for det fremmede for at kunne skildre virkeligheden troværdigt. Denne indstilling ledte bl.a. til, at kunstnere begyndte at slå sig ned blandt deres motiver udenfor byerne – og gerne sammen med andre kunstnere og ligesindede. Sådan startede kunstnerkolonierne i Europa og altså også i Skagen, hvor Anna Ancher fik en helt central rolle.

Anna Ancher: En vaccination. 1899. Olie på lærred

En vaccination
Anna Ancher fandt ikke blot motiver indenfor fællesskaberne i hjemmets privatsfære, men også i det offentlige rum. Her er motivet en vaccinationsscene fra Skagen, hvor otte kvinder venter på række med deres børn for at nå frem til den rygvendte læge og blive vaccineret for kopper.

Vaccination var i slutningen af 1800-tallet en vigtig del af de medicinske fremskridt, som forbedrede sundheden og levevilkårene for mange mennesker. Vaccinationen for kobber blev lovbefalet i 1810, og børnene skulle vaccineres inden de fyldte syv år. Det var en stor sag at overlade sit barn til videnskaben i stedet for at lade Guds vilje ske, hvilket (også) dengang skabte debat. Kravet om vaccinen stoppede i 1977, og sygdommen blev erklæret for udryddet i 1980.

Motivet er enestående for Anna Ancher, og det er også et af hendes større værker, hvortil der findes en del mindre studier. Maleriet blev udstillet på Charlottenborgs Forårsudstilling i København i 1899, og har siden været i privateje indtil 2013, hvor Skagens Museum erhvervede det til sin samling.