Drachmann, Strindberg og Munch – yderligere skift

Uddrag fra artiklen “Havet som selvportræt” i bogen JEG ER HAV – Holger Drachmann med pen og pensel

En af de markante kunstnere, som ikke tidligere er blevet behandlet i litteraturen om Holger Drachmann, er den norske maler Edvard Munch (1863-1944). De to kunstnere mødte hinanden flere gange i vinstuen Zum schwarzen Ferkel i Berlin i årene 1892-1894, hvor blandt andre den svenske forfatter August Strindberg (1849-1912) traf dem. I de følgende år var Munch og Drachmann nære venner, ligesom Drachmann og Strindberg fortsat korresponderede. De tre kunstnere må tilsammen have været en stærk cocktail. Det var en svær periode for alle tre.

Strindberg ændrede i de år retning i sin litteratur fra det naturalistiske, moderne drama til det mere psykologiske, og han blev mere og mere svær at tolke. Samtidig begyndte han at male – marinemalerier. Parallellerne mellem Drachmann og Strindberg er således udprægede. De var begge multitalenter inden for den kreative genre. De var begge digtere, forfattere og optaget af maleriet – ikke bare deres eget, men også andres qua deres store viden om kunsthistorie og samtidskunst, hvilket i begge tilfælde førte til, at de i perioder var fremstående kunstkritikere i hver deres land. Strindberg udstillede første gang i 1892. Det var malerier malet umiddelbart inden afrejsen til Berlin. Han skabte hudløst ærlige malerier, hvori han forsøgte at blotlægge sin sjæl. Han var selv meget reflekteret og bevidst omkring sine malerier. De skulle være en form for automatkunst, en antinaturalistisk kunst, der skulle være et program for materialets
naturalisme, hvor motivet først fik et psykologisk og surrealistisk tilsnit, når betragteren aktiverede sin fantasi. Anmelderne var dog mere rådvilde og kaldte Strindbergs malerier for impressionistiske eller for delvis ufuldstændigt naturalistisk stemningsmaleri.

Edward Munch: Holger Drachmann. 1898. Munchmuseet. 

Edvard Munch blev mere og mere overvældet af en følelse af ensomhed og angst. Selv i storbyens menneskemylder følte han ensomhed, og efter 1890 malede han sine første egentlige ekspressive malerier. Det medførte værker som Skriget i 1893 og Angst i 1894. Munch skabte i de følgende år nogle mindre portrætter af Drachmann i tegning og litografi, hvor digteren synes mindre højstemt end ellers, f.eks. i portrættet Holger Drachmann fra 1898, der i dag findes på Munchmuseet i Oslo .

Køb bogen JEG ER HAV – Holger Drachmann med pen og pensel her.