Skagens Kunstmuseer erhverver hovedværk af Laurits Tuxen

Et hovedværk af skagensmaleren Laurits Tuxen (1853-1927) bliver nu en del af Skagens Kunstmuseers samling. Der er tale om en meget betydelig nyerhvervelse, som kun har været mulig med stærk støtte fra to private fonde, nemlig Augustinus Fonden og Ny Carlsbergfondet.

Laurits Tuxen: Aftenselskab i atelieret på Strandvejen. 1905. Olie på lærred. Mål (inkl. prydramme): 160,5 x 201 cm. Fotograf: Riccardo Buccarella.

Det nyerhvervede maleri har titlen Aftenselskab i atelieret på Strandvejen. Tuxen skabte det i 1905. Kort tid efter færdiggørelsen blev værket solgt til en privat køber, og det har siden da været i den samme families eje.

– Dette er et meget væsentligt værk af Laurits Tuxen, og det passer perfekt ind i vores samling af skagensmalernes værker. Vi har haft kendskab til værket i mange år, og det har stået højt på vores ønskeliste. Jeg er meget glad for, at støtten fra de to private fonde har gjort det muligt at erhverve værket, siger direktør Lisette Vind Ebbesen, Skagens Kunstmuseer.

Maleriet er et stort gruppeportræt med deltagerne i et selskab, der som titlen antyder fandt sted i kunstnerens villa på Strandvejen 24 i København. Her boede familien Tuxen fra 1901 til 1909, og det var også her, Laurits Tuxen udførte en stor del af sit arbejde.

De portrætterede personer er medlemmer af Tuxens egen familie samt en række personligheder fra det danske kulturliv, deriblandt flere af Tuxens kolleger fra kunstnerkolonien i Skagen. Det gælder P.S. Krøyer samt Anna og Michael Ancher, sammen med adskillige andre af samtidens kendte billedkunstnere. Alle deltagerne i selskabet er festklædte, men det er kvinderne, der med deres fine aftenkjoler dominerer billedet, og hele stemningen virker – påklædningen til trods – både intim, uformel og levende.


Personnøgle: 1: Anna Bissen, 2: Yvonne Tuxen, 3: Mary Henningsen, 4) Vilhelm Bissen, 5) Helga Weis, 6) Valdemar Irminger, 7) Anna Ancher, 8) Nicoline Tuxen, 9) Michael Therkildsen, 10) A.P. Weis, 11) Jørgen Møller, 12) P.S. Krøyer, 13) Nina Tuxen, 14) Frederikke Tuxen, 15) Julie Scharling, 16) Fru Hornemann, 17) Michael Ancher 18) Frans Schwartz, 19) Erik Henningsen, 20) Laurits Tuxen, 21) Eduard Saltoft, 22) Aage Roose, 23) Hans Christian Kofoed, 24) Esther Paulsen, 25) Julius Paulsen, 26) William Scharling.

Tuxen skriver i sin selvbiografi fra 1927 om arbejdet med billedet:

“Samme Aar i April [1904] paabegyndte jeg et større Billede af Familie og Venner samlede om Aftenen paa mit Atelier paa Strandvejen, Billedet blev fuldført til Foraarsudstillingen det følgende Aar.”

Laurits Tuxen: Selvportræt. 1911. Olie på lærred. Testamentarisk gave 1932 efter hotelejer Degn Brøndum, overført til museet i 1946. Skagens Kunstmuseer

Laurits Tuxen var en af de tidligste skagensmalere, da han allerede i 1870 kom til den nordjyske fiskerby for første gang. I 1880erne og 1890erne var han fraværende i kunstnerkolonien. I disse år videreuddannede han sig i Paris sammen med P.S. Krøyer, og han tog initiativ til oprettelsen af Kunstnernes Frie Studieskoler i København. Desuden arbejdede han med store bestillingsopgaver fra Europas konge- og fyrstehoffer. Han vendte tilbage til Skagen i 1901, hvor han slog sig ned i sin egen sommervilla i Vesterby. Han brugte en stor del af sin tid foran staffeliet og var blandt stifterne af Skagens Museum i 1908.

Værket er i en god stand og vil blive vist for publikum på Skagens Museum til januar, hvor det kommer til at indgå i museets samlingsophængning.

Det blev sidst udstillet i 1990 på udstillingen Laurits Tuxen – Portrætter og historiemalerier på Det Nationalhistoriske Museum, Frederiksborg Slot.