Støtte sikrer konservering af Drachmann-værker

18 betydelige kunstværker af Holger Drachmann bliver nu sikret for eftertiden, takket være finansiel støtte fra en særlig pulje i Slots- og Kulturstyrelsen.

Slots- og Kulturstyrelsen har bevilget 187.000 kr. til et konserveringsprojekt i Skagens Kunstmuseer. Projektet går ud på at restaurere og konservere nogle af de Drachmann-værker, som befinder sig i museets samling.

– Det drejer sig om 18 værker, der er i en tilstand vi betegner som ”yderst kritisk”.  De har været opbevaret i Drachmanns Hus på Hans Baghs vej i Skagen i mange årtier efter Drachmanns død i 1908, forklarer Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer.

-Nu er vi i gang med at forberede en stor Drachmann-udstilling, som skal vises i Skifersalen på Skagens Museum i efteråret 2019. Derfor er vi særligt glade for, at vi har fået de nødvendige midler til at gå i gang med opgaven, som gerne skulle være fuldendt inden udstillingen åbner i slutningen af september, fortsætter hun.

De udvalgte værker kan med denne konservering ifølge museumsdirektøren måske afsløre ny viden i forhold til forståelsen af dele af Drachmanns billedkunstneriske side. Holger Drachmann er mest kendt som digter, men faktisk startede han sin kunstneriske karriere som marinemaler, og adskillige af hans værker er en del af samlingen på Skagens Museum. Drachmanns poetiske side kommer til udtryk på de populære Drachmannaftner, der hvert år i sommerperioden afholdes i Drachmanns Hus.

Konserveringsarbejdet kommer til at foregå i museets eget værksted. Publikum kan  følge med i arbejdet, da der fra museumsbutikken gennem en glasrude er frit udsyn til værkstedet.

Bevillingen til Skagens Kunstmuseer fra Kulturministeriets museumspulje er en del af en større uddeling, hvor i alt 5,6 mio. kr. går til projekter på 24 forskellige museer. Formålet er at styrke kvaliteten af museernes samlinger. Det er Slots- og Kulturstyrelsen, der fordeler midlerne efter indstilling fra arbejdsgrupper bestående af medlemmer af styrelsens kultur-, kunst- og naturhistoriske museumsudvalg.