Nyerhvervelse: P.S. Krøyer: Marie malende i Ravello (1890)

P.S. Krøyer: Marie malende i Ravello (1890). Olie på træ. 33 x 24 cm. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Skagens Kunstmuseer erhverver centralt værk af P.S. Krøyer

Med støtte fra Augustinusfonden samt Slots- og Kulturstyrelsen har Skagens Kunstmuseer netop erhvervet værket Marie malende i Ravello (1890) af P.S. Krøyer. Værket er et af meget få malerier, der viser Krøyers hustru, Marie Krøyer, som udøvende kunstner.

Skagens Kunstmuseer har på auktion hos Bruun Rasmussen Kunstauktioner netop erhvervet et værk af P.S. Krøyer. Hammerslaget faldt på 380.000 kr. Værket forestiller kunstnerens hustru, kunstneren Marie Krøyer i færd med at male. P.S. Krøyer malede værket under sin og Marie Krøyers bryllupsrejse. Parret blev gift i 1889 i Augsburg og tog herefter på bryllupsrejse først til Stenbjerg i Thy og siden til Italien. Værket er malet under parrets ophold i byen Ravello ved Amalfikysten.

”Værket er lille, men centralt. Både i P.S. Krøyers produktion og i vores forståelse af Marie Krøyers kunstneriske virke, som vi først nu er ved at kunne få et mere komplet billede af”, siger Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer.

Nyerhvervelse: P.S. Krøyer: Marie malende i Ravello (1890)
P.S. Krøyer: Marie malende i Ravello (1890). Olie på træ. 33 x 24 cm. Foto: Bruun Rasmussen Kunstauktioner

Kunstner, hustru og muse

Der kendes kun fire værker, hvor P.S. Krøyer malede hustruen som udøvende kunstner. Fra bryllupsrejsen findes i Skagens Kunstmuseers samling to andre malerier af P.S. Krøyer med den malende Marie Krøyer som motiv: Marie Krøyer maler på Stenbjerg Strand. 1889 og Interiør. Marie Krøyer maler. Ravello. 1890.

Marie Krøyer fortsatte med at være et yndet motiv for P.S. Krøyer i værker som helfigursportrættet Sommeraften ved Skagen. 1892 og arm i arm med Anna Ancher i Sommeraften ved Skagen Sønderstrand. 1893. Selv efter ægtefællernes brud malede han hende i Sankt Hansblus på Skagen Strand. 1906.

”Krøyerparret mødte hinanden gennem kunsten. På disse kunstnerportrætter fra ægteskabets første år oplever vi, hvordan P.S. Krøyer også tydeligt så og fremstillede sin hustru som kunstner. Det giver et andet perspektiv på deres forhold. I deres nære omgangskreds finder vi flere kunstnerpar; Anna og Michael Ancher, Oda og Christian Krohg, Marianne og Andrian Scott Stokes og Agnes og Harald Slott-Møller. Et sådan kunstnerpar blev de ikke selv. Maries karriere som billedkunstner stoppede, men vi fornemmer anslaget til noget større”, siger Lisette Vind Ebbesen, direktør for Skagens Kunstmuseer.

En produktiv bryllupsrejse

Værket føjer sig til en kreds af værker fra Krøyer-parrets bryllupsrejse som Skagens Kunstmuseer allerede har i samlingen. Fra opholdet i Stenbjerg stammer P.S. Krøyers trekvartfigurportræt af hustruen Marie Krøyer. 1889. I 2004 modtog museet Portræt af lille italiensk pige, 1890 i testamentarisk gave af Märta Delin-Linnqvist. Et af museets mest kendte værker Dobbeltportræt af Marie og P.S. Krøyer fra 1890 (Gave 1930 fra skibsmægler Hjalmar Bruhn og hustru), hvor de to ægtefæller har malet hinanden, stammer sandsynligvis også fra parrets ophold i Ravello. Senest erhvervede Skagens Kunstmuseer i 2016 værket Solbeskinnet pergola fra Ravello. 1890 af Marie Krøyer.

 Marie Krøyer og Skagen

I løbet af 1890erne holdt Marie Krøyer op med male. Gennem en målrettet indskøbsstrategi har Skagens Kunstmuseer i de seneste år sikret sig broderparten af den forholdsvis lille produktion af værker, som Marie malede.

Marie Krøyer spillede en rolle i Skagens Museums tidlige historie. Hun bistod efter P.S: Krøyers død i udvælgelsen af ting fra dødsboet, men først senere blev hendes egne værker af interesse for museet. En egentlig samling værker af kunstneren fik museet først ved en donation fra Aage V. Jensens Fonde i 1987. I løbet af de seneste år har Skagens Kunstmuseer erhvervet flere af kunstnerens værker. I 2016 alene erhvervede museet således 17 værker af Marie Krøyer.

Maleriet blev solgt på P.S. Krøyers dødsboauktion i 1910 og har siden været i privateje. Værket vil nu indgå i Skagens Kunstmuseers samling. Hvornår publikum vil kunne se værket er endnu ikke fastlagt.