Havørn

Havørn

Denne havørn er en ungfugl, da fjerdragten er ensfarvet brun og næbet gråligt. Den fuldvoksne fugl kendes på et hvidt hoved og gult næb. Op til midten af 1800-tallet var havørnen udbredt i det meste af Danmark, men med den intense rovfuglebekæmpelse sidst i 1800-tallet, blev fuglen udryddet allerede omkring år 1900. Heldigvis er fuglen genindvandret, og bestanden er i dag næsten på niveau med tidligere tider. Denne ørn har en hædersplads over pejsen, og kan bl.a. ses på Michael Anchers maleri Krøyer maler Drachmann i dennes atelier på Skagen, der hænger i Anchers Hus. Drachmann skrev ligeledes et digt om ørnen. Første strofe lyder: “Der hænger en Havørn under mit loft/ den er udstoppet, naa ligemeget/ man ser, den har brugt sine Vinger/ og jeg hører, at Fuglen har skreget”.