Gadekæret i Baldersbrønde

Gadekæret i Baldersbrønde

Motivet er umiskendeligt typisk for L.A. Ring (1854-1933) med de hvidkalkede huse, hvor den bugtede grusvej smyger sig forbi, og de stynede popler står langs vejsiden. Vejen som motiv i dansk landskabskunst er et yndet motiv og har først og fremmest tjent som middel til at skabe perspektiv og dybde i billedet. Men vejen kan også have en metaforisk betydning, der henviser til de eksistentielle sider af menneskets liv. Om Ring har tænkt vejen ind i en overført symbolsk betydning er uvist, men billedet kan fint tolkes som mere, end hvad det blotte øje ser. Kunstneren besøgte Skagen ad flere omgange og var nære venner med Anna og Michael Ancher, men var ikke en del af kunstnerkolonien, og så vidt vides malede han aldrig noget fra Skagen.

1854 - 1933