KRØYER

I internationalt lys

04.05.2012 – 02.09.2012 | Skagens Museum
Der var tre stationer i Krøyers liv – København, Skagen og Europa. Denne udstilling kastede nyt lys over den internationale side af hans kunstneriske virker.

P.S. Krøyer (1851-1909) er en af det 19. århundredes betydeligste danske kunstnere. Hans kunst bliver typisk set i sammenhæng med skagensmalerne og som en del af det moderne gennembrud i dansk kunst, men Krøyer var i høj grad en kosmopolit. Bearbejdelsen af Krøyers korrespondance kombineret med studier i udenlandske arkiver har bragt interessant stof op, som kaster nyt lys over Krøyers internationale relationer, og de påvirkninger han modtog i de tidlige studieår 1877-81 i Paris, Spanien og Italien – det er i høj grad dette, der ligger til grund for denne udstilling.

Krøyer rejste så at sige hvert år til Paris i maj for at følge udviklingen på Salonerne og udstillingslivet, og han hentede mange inspirationer i udlandet, ligesom både franske og nordiske kunstnere har hentet inspiration i Krøyers kunst. Til mange af hans arbejder findes der interessante paralleller, hvilket åbner for nye perspektiver og synsvinkler på hans kunst. Krøyer bragte nye kunstneriske strømninger med hjem til Danmark, og han fik således en rolle som brobygger mellem den danske og europæiske kunstverden, ligesom det var ham, der for alvor gjorde kunstnerkolonien i Skagen til et internationalt mødested.

Gennem de enkelte billeders historie blev Krøyers kunstnerliv formidlet. Udstillingen bestod af knap 130 af Krøyers allerbedste værker. Adskillige af disse er hentet hjem fra udenlandske museer og private samlere i Frankrig, Tyskland, USA og de nordiske lande.

Udstillingen, der var den største udstilling af P.S. Krøyers malerier siden 1951, blev til i et samarbejde mellem Skagens Museum og Den Hirschsprungske Samling.

I udstillingen er der lånt værker fra 25 museer, samlinger og private ejere rundt omkring i Europa og USA. Blandt de udenlandske lånere er bl.a. Göteborg Konstmuseum, Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design, Oslo, Nationalmuseum, Stockholm, Musée d’Orsay, Paris, Philadelphia Museum of Art, Niedersächsisches Landesmuseum, Hannover, Kunsthalle zu Kiel, Museum für Kunst und Kulturgeschichte der Hansestadt Lübeck, Museum Kunst der Westküste, Föhr.

Udstillingen blev støttet af:
AP Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene Formaal, Augustinusfonden; Beckett-Fonden; Bikubenfonden og BG Fonden; Det Obelske Familiefond, Dronning Margrethes og Prins Henriks Fond; SKAGEN Fondene; Spar Nord Fonden; Toyotafonden, Nordea-fonden, Oak Foundation Denmark, Fonden af 15. juni, Gangstedfonden, Konsul George Jorck og Hustru Emma Jorcks Fond, Landsdommer V. Gieses legat, Ny Carlsbergfondet, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat, Skandinavisk Tobakskompagni’s Gavefond, Lizzie og Ejler Ruges Kunstfond.