Dagens vejr

Nærværets kunst

29. april – 29. august 2010 | Skagens Museum

I slutningen af 1800-tallet blomstrede interessen for friluftslivet. Øjebliksskildringer af naturen og dens vejr ses som et bærende element i periodens billedkunst og litteratur. Malere og digtere med tilknytning til de danske kunstnerkolonier i Skagen, Kerteminde og Odsherred forstod i eminent grad at formidle vejret – ikke blot i billeder og beskrivelser, men i oplevelser. Både skagensmalerne, fynbomalerne og odsherredsmalerne bevægede sig udenfor ateliererne for at dyrke friluftsmaleriet og indfange vejrets skiftende karakter, og digterne fulgte med.

Denne udstilling var en tur til tre geografiske steder i Danmark, og den var samtidig en rejse i tid fra skagensmalernes epoke i slutningen af 1800-tallet til fynbomalernes og odsherredsmalernes virke i første halvdel af 1900-tallet.

Side om side med malerierne hang digte skrevet af forfattere med tilknytning til de tre kunstnerkolonier. Poesien og billedkunsten fra de tre landsdele spænder over forskellige perioder, men motiverne i ord og billede binder værkerne sammen i de temaer, som naturen selv har skabt med sine mange vejrskift. I vejrets poesi og maleri genkender vi ikke blot naturen som motiv for en naturalistisk øjebliksskildring – vi fortolker den også umiddelbart: vejret bliver metafor for en sindstilstand.