ANNA (jeg) ANNA

En hyldest til Anna Ancher

02.05.2009 – 31.08.2009

Anna Ancher (1859-1935) er en af de mest kendte kvindelige kunstnere i Danmark. Hun var en væsentlig del af kunstnerkolonien i Skagen, der havde sin storhedstid i slutningen af 1800-tallet, hvor malere, forfattere, sangere og komponister samledes for at dyrke det uformelle fællesskab. Denne gruppe af kunstnere blev i 1890’erne kendt som skagensmalerne. Anna Ancher er den eneste skagensmaler, der var født og opvokset i Skagen og selv om hendes mor og søstre var meget religiøse, deltog hun aktivt i de kulturradikale og ateistiske kunstneres fællesskab. Hun fik ligeledes lov til at tage til København for at uddanne sig som kunstner på Vilhelm Kyhns malerskole for kvinder, som hun frekventerede tre vintre i slutningen af 1870’erne. Selv om hun giftede sig med Michael Ancher i 1880 og fødte parrets eneste barn Helga i 1883, fortsatte hun sin kunstneriske karriere helt indtil sin død, i modsætning til mange andre af periodens kvindelige kunstnere, der stoppede med at male, når de blev gift eller fik børn.

Anna Ancher havde stor succes som kunstner allerede i sin samtid, fik sin debut på Charlottenborg i 1880 og udstillede på store udstillinger både i Danmark og udlandet hele sit liv, og behøvede, i modsætning til mange andre af sin samtids kvindelige kunstnere, ikke at kæmpe for sin anerkendelse som kunstner. I de senere år har der været flere udstillinger, der netop har fokuseret på kvindelige kunstnere og deres vilkår i årene omkring 1900, men omdrejningspunktet for disse udstillinger, tematisk funderet eller ej, har ofte været feministisk. Denne tilgang til Anna Anchers værk ønskede Skagens Museum at brede ud.

I 2009 er det 150 år siden, at Anna Ancher blev født, og det markerede Skagens Museum med en udstilling, der havde 12 forskellige temaer som omdrejningspunkt, og hvor et udvalg af Anna Anchers værker blev sat ind i en tematisk dialog med andre kunstneres værker. Temaer, der på hver deres måde perspektiverede et udvalg af Anna Anchers malerier. Dialogerne foregik både mellem værker, der blev lavet på Anna Anchers tid og måske inspirerede hende, og mellem Anna Anchers malerier og værker lavet af samtidskunstnere. På den måde blev der sat fokus på de temaer, der optog Anna Ancher, og som hun malede igen og igen nogle af temaerne blev aktualiseret, idet de indgik i dialoger med værker lavet af andre kunstnere.

Udstillingens 12 temaer:
Lyset; Det tomme interiør; Det religiøse; Kvindens rum; Håndarbejde; Min mor; Familien; Den blinde; Kunsten at plukke; Skagboerne; I høstens tid; Landskab/byskab
Udstillingen blev åbnet af kulturminister Carina Christensen.

Udstillingen blev støttet af:
Oticon Fonden, Augustinus Fonden, Skagens Museums Venner, Det Obelske Familiefond, Konsul George Jorck og hustru Emma Jorcks Fond, Højesteretssagfører Davids Legat for Slægt og Venner, Overretssagfører L. Zeuthens Mindelegat.